Společný portál pobytových ekocenter

EKOPOBYT.CZ je společným projektem pobytových organizací ekologické výchovy napříč celou Českou republikou.

Jedná se o organizace sdružené v Síti středisek ekologické výchovy Pavučina, z. s.

Našimi klienty jsou především děti a žáci mateřských, základních a středních škol či učitelé a studenti, ale i rodiny s dětmi, odborná či turistická veřejnost. Naše nabídka vychází z rámcových vzdělávacích programů, průřezového tématu Environmentální výchova.

Stránky www.ekopobyt.cz by vám měly pomoci najít takový typ programu, který bude vám a vašim žákům vyhovovat.

  • UČTE V PŘÍRODĚ, UČTE SE O PŘÍRODĚ
  • UBYTOVÁNÍ V PŘÍRODĚ A NA VENKOVĚ
  • VÝUKOVÉ PROGRAMY NEJEN PRO ŠKOLY
  • EKOLOGICKY ŠETRNÝ PROVOZ

Pobytové organizace ekologické výchovy za jediný rok zrealizovaly

  • 631 pobytových programů pro 15 198 žáků základních a středních škol
  • 121 pobytových vzdělávacích programů pro 1 405 pedagogů a studentů

NAŠI ČLENOVÉ

Přehled středisek, která jsou součástí sítě v České republice