Ekocentrum

Středisko ekologické výchovy Libereckého kraje, příspěvková organizace (STŘEVLIK)

STŘEVLICI působí od roku 2017 v malebném městečku v podhůří Jizerských hor, které vytváří tu nejhezčí přírodní kulisu pro ekovýchovné programy a pobyty.

V Hejnicích provozují objekt, ve kterém se nachází ubytovna s kapacitou 54 lůžek, jídelna s vývařovnou, dvě plně vybavené učebny a šopík s environmentálními pomůckami a drobnými suvenýry.

K objektu patří výuková „Střevličí zahrada“, která se plně využívá pro programy a trávení volnočasových aktivit ubytovaných.

Kromě STŘEVLIKů se v Hejnicích vyskytuje řada možností na trávení volného času − návštěva baziliky Navštívení Panny Marie, františkánského kláštera, parku, kaváren, restaurací, kina či koupaliště.

Adresa

Jizerská 190
46362 Hejnice
Liberecko

Kontakty

+420 481 319 911

e-mail

web

Obsazenost

+420 481 319 911

e-mail

Informace

programy

ceny

Cílová skupina

MŠ, SŠ, ZŠ (1. stupeň), ZŠ (2. stupeň)