Ekocentrum

INFORMAČNÍ STŘEDISKO CHKO KŘIVOKLÁTSKO – KŘIVOKLÁT

Provozovatel: Ekocentrum Koniklec (01/71 ZO ČSOP Koniklec, p. s.)

V Informačním středisku na Křivoklátě vám nabízíme výukové vzdělávací programy pro školky, školy a také dospělou veřejnost. Všechny programy probíhají na území CHKO Křivoklátsko ve spolupráci s pracovníky CHKO.

Výukové programy jsou zaměřeny nejen pro mládež předškolní (formou hry) a školní, ale i studenty středních, vyšších odborných škol a vysokých škol. Výhodné jsou pro „GO“ kurzy, tzn. seznamovací např. v 1. ročnících středních škol.

Nabízíme také programy pro různé zájmové spolky zaměřené na přírodu či její ochranu.

Programy probíhají především v terénu, při nepříznivém počasí se využívá bohatá knihovna v Informačním středisku, čítající více než 1180 svazků odborně zaměřené literatury. Středisko je vybaveno dvěma sály, přednáškovým s kapacitou 30 osob a společenskou místností pro ubytované. Programy jsou určeny pro jednu třídu nebo skupinu do 30 dětí.

Nabízíme i ubytování o celkové kapacitě 37 míst. V budově informačního střediska je 22 lůžek a malá kuchyňka a v domku na pozemku střediska je 15 lůžek. V domku je k dispozici velká kuchyně.

Adresa

Křivoklát čp. 82
27023 Křivoklát
Střední Čechy

Kontakty

+420 774 497 378

e-mail

web

Obsazenost

+420 774 497 378

Informace

programy

ceny

Cílová skupina

dospělí, MŠ, VŠ, ZŠ (1. stupeň), ZŠ (2. stupeň)