O nás

Jsme Pavučina,
síť středisek ekologické výchovy

Střešní organizace pro ty, kdo se věnují environmentální výchově v České republice.

Pavučinu založilo 8 organizací v roce 1996 z potřeby prohloubit vzájemnou spolupráci. Dnes je nás 44 členů a 2 pozorovatelé. Našimi členy jsou největší organizace ekologické výchovy, stejně jako celá řada středně velkých a malých organizací ze 13 krajů České republiky. Jsou mezi námi nevládní organizace, domy dětí a mládeže, zoologické zahrady, muzea…

Spojuje nás to, že všichni podporujeme různými formami rozvoj environmentální výchovy pro školy a že své služby poskytujeme systematicky a veřejně. Jsme otevřená organizace a nové členy vítáme.

Co nás drží pohromadě?

Prosazujeme na celostátní úrovni environmentální výchovu a její nezastupitelnou roli ve vzdělávání, v udržitelném rozvoji a při ochraně životního prostředí.

Pojmenováváme si, v čem spočívá dobrá praxe v environmentální výchově a pomáháme si ji dosahovat. Vzájemně se učíme, vyměňujeme si zkušenosti a informace a společně se vzděláme. Podporujeme se jako komunita lidí, kteří sdílí obdobné cíle a hodnoty. Děláme společné celostátní projekty a programy, které by pro jednotlivé členské organizace byly příliš

Naše společné úspěchy za jediný rok

  • 201 233 účastníků v 9 737 denních výukových programech
  • 11 177 pedagogů a studentů v 531 jednodenních vzdělávacích akcích
  • 69 830 účastníků v dalších 128 aktivitách v oblasti EVVO
  • 15 198 účastníků na 631 pobytových programech
  • 133 pedagogů na 7 specializačních studiích
  • 1 775 žáků a studentů navštěvující 174 kroužků
  • 5 161 „nepedagogů“ na 283 akcích
  • 10 957 účastníků v 32 projektech
  • 247 814 účastníků na 884 akcích pro veřejnost
  • 103 009 kusů publikací v 102 vydaných titulech