Ekocentrum

Envicentrum PROUD, Horažďovice

Envicentrum PROUD funguje jako pobytové středisko environmentálního vzdělávání v Plzeňském kraji od roku 2015. Je součástí Domu dětí a mládeže v Horažďovicích a společně se sesterským pracovištěm, Přírodovědnou stanicí, slouží školním kolektivům, pedagogům i široké veřejnosti jako místo pro vzdělávání, setkávání, inspiraci i přeshraniční spolupráci.

Hlavní náplní PROUDu jsou vícedenní pobytové kurzy pro třídy z 1. i 2. stupně ZŠ a SŠ, jejichž červenou nití je řeka Otava, historie i kulturní krajina Prácheňska. Vedle pobytů realizuje PROUD terénní exkurze Pošumavím a jednodenní výukové programy především pro 2. stupeň ZŠ a SŠ zatímco Přírodovědná stanice nabízí širokou paletu jednodenních výukových programů pro 1. stupeň ZŠ a MŠ. 

PROUD stojí na soutoku mlýnského náhonu a řeky Otavy v blízkosti historického jádra městečka Horažďovice. Budova mlýna z 16. století prošla zásadní rekonstrukcí zásluhou podpory z OP Cíl 3 (ČR − Bavorsko) a díky tomu v sobě dnes spojuje slavnou minulost (vodní elektrárna od Františka Křižíka) s technologickými novinkami (tepelná čerpadla, do budoucna obnovení malé vodní elektrárny).

PROUD je částečně bezbariérový (přízemí), disponuje vlastní kuchyní, ubytovací kapacitou až 31 lůžek, dvěma učebnami s odborným vybavením i venkovním zázemím pro outdoorové a sportovní aktivity.

Adresa

Nábřežní 283
34101 Horažďovice
Plzeňsko

Kontakty

+420 376 382 149

e-mail

web

Obsazenost

+420 606 880 502

e-mail

Informace

programy

ceny

Cílová skupina

NNO, rodiny s dětmi, SŠ, ZŠ (1. stupeň), ZŠ (2. stupeň)