Ekocentrum

Lipka – školské zařízení pro environmentální vzdělávání Brno, příspěvková organizace, pracoviště Jezírko

Naší nejlepší učebnou je les. Noční stezka v lese. Odlov, zkoumání a určování živočichů v potoce. Mletí mouky a pečení chlebánků v peci. Hra na zvyšování biodiverzity v lese. Krmení ovcí. Kácení stromu v lese. Samostatná orientace v terénu a práce s fotoaparáty. Vyřezávání lžičky. Zkoumání vlastností vody a vodního režimu krajiny na modelech řek.

To jsou příklady, co mohou děti prožít na pobytových programech Jezírka – pracoviště Lipky, otevřeného od roku 2004. Sídlí v krásných lesích na okraji Brna. Budovu obklopuje rozlehlá přírodní zahrada. 

Pobyty jsou určeny žákům 1.–6. ročníku ZŠ. Zažijí na nich pestrý program plný aktivit a her přímo v terénu, při kterých si osvojují nové poznatky a dovednosti a také odpovědné chování k přírodě. Velká část výuky probíhá v okolním lese. Využíváme i další biotopy – potok, jezírko, mokřad, louku nebo sad se včelstvem.

V zimě zařazujeme činnosti s ručním nářadím – pilami, dláty apod. Součástí programu je i příprava vlastního jídla – např. pečení vánočky či jablek v karamelu na ohni. Žáci obvykle pracují na řešení různých úkolů ve skupinách pod vedením lektora. Klademe důraz na hledání souvislostí a nalézání vlastních odpovědí a také na podporu dobrých vztahů ve skupině.

Adresa

č. p. 97
64400 Brno-Soběšice
Jižní Morava

Kontakty

+420 545 228 569

e-mail

web

Obsazenost

+420 545 228 567

e-mail

Informace

programy

ceny

Cílová skupina

MŠ, SŠ, ZŠ (1. stupeň), ZŠ (2. stupeň)