Ekocentrum

Středisko ekologické výchovy SEVER Horní Maršov, o. p. s.

Středisko ekologické výchovy SEVER pořádá již od roku 1994 pro žáky MŠ, ZŠ a SŠ týdenní výukové programy. Možnost vzdělávání a poznávání Krkonoš však nabízí rovněž učitelům, studentům, státním zaměstnancům, podnikům či spolkům i jednotlivým zájemcům.

Hlavním sídlem je zrekonstruovaná bývalá barokní fara, dnes dům DOTEK – Dům Obnovy Tradic, Ekologie a Kultury – jedná se o jedinečné spojení kulturní památky a ekologicky šetrného přístupu (dům má značku Ekologicky šetrná služba a evropskou značku Ecolabel). V areálu DOTEKu se nachází dále infocentrum Infokoloniál s obchůdkem s místními výrobky, hravá expozice „Jak žít a přežít v přírodě a civilizaci“, loutkové divadlo, přírodní zahrada se starými odrůdami ovocných stromů a herními prvky a pár domácích zvířátek.

Na objednání lze zajistit řemeslné dílničky nebo programy s průvodcem po areálu či blízkém okolí a využít lze několik autorských zážitkových stezek a questů (hledaček).

Farská kuchyně vaří zejména z lokálních potravin, částečně i v bio kvalitě, a je možné objednat snídaně, polopenzi i plnou penzi. Areál DOTEK společně s přilehlou více než 450 let starou lípou (nejstarší památný strom v Krkonoších) a renesančním kostelem Nanebevzetí Panny Marie (nejstarší sakrální stavba východních Krkonoš) dotváří pozoruhodný celek s výrazným geniem loci. Další prostory má nezisková organizace SEVER v nedaleké budově základní školy. Každý z obou objektů pojme školní třídu a zároveň slouží i jako zázemí pro větší akce.

Vzdělávací programy jsou založeny na 5P: prožitku, praktické činnosti, participaci, přímém kontaktu s přírodou a propojení různých oborů.

Adresa

Horská 175
54226 Horní Maršov
Královéhradecko

Kontakty

+420 739 203 205

e-mail

web

Obsazenost

+420 739 203 205

e-mail

Informace

programy

ceny

Cílová skupina

kroužky a oddíly, MŠ, NNO, podniky, rodiny s dětmi, SŠ, učitelé, veřejná správa, VŠ, ZŠ (1. stupeň), ZŠ (2. stupeň)