NAME
Společný portál
pobytových ekocenter...
 

EKOPOBYT.CZ

 je společným projektem pobytových středisek ekologické výchovy napříč celou Českou republikou. Jedná se o střediska sdružená v Síti středisek ekologické výchovy Pavučina, z. s. (www.pavucina-sev.cz)

Našimi klienty jsou především děti a žáci mateřských, základních a středních škol či učitelé a studenti, ale i rodiny s dětmi, odborná či turistická veřejnost. Naše nabídka vychází z rámcových vzdělávacích programů, průřezového tématu Environmentální výchova. Stránky www.ekopobyt.cz by vám měly pomoci najít takový typ programu, který bude vám a vašim žákům vyhovovat.

 

             
 krajina    Venkov    Výuka    Ekologie

UČTE V PŘÍRODĚ, UČTE SE

O PŘÍRODĚ

 

 UBYTOVÁNÍ V PŘÍRODĚ A

NA VENKOVĚ

 

VÝUKOVÉ PROGRAMY NEJEN

PRO ŠKOLY

   EKOLOGICKY ŠETRNÝ PROVOZ
Prostřednictvím našich programů pomáháme dětem, žákům a studentům, ale také pedagogům rozvinout jejich znalosti, dovednosti a postoje potřebné k odpovědnému jednání vůči životnímu prostředí a pro udržitelný rozvoj.
  19 pobytových středisek ekologické výchovy nabízí jedno či vícedenní pobyty zaměřené na posilování vztahu k přírodě a respektování principů trvale udržitelného rozvoje.   Programy jsou zaměřené na poznávání našich nejběžnějších biotopů, na environmentální témata, problematiku odpadů a využívání energií, globální vzdělávání, udržitelný rozvoj a zdravý životní styl.   Střediska jsou vybavena prvky, které demonstrují skromnost a šetrnost k životnímu prostředí. Třídíme odpady, využíváme energetických vychytávek, jako jsou tepelná čerpadla či sluneční kolektory, střediska mají vlastní zahrady a farmy.
             

 

Pobytová střediska ekologické výchovy za jediný rok zrealizovala 517 pobytových programů pro 13 094 žáků základních a středních škol.
 
Pobytová střediska ekologické výchovy za jediný rok zrealizovala 113 pobytových vzdělávacích programů pro 1 494 pedagogů a studentů.

 

 


 

NAŠI ČLENOVÉ

Přehled středisek, která jsou součástí sítě v České republice.


 

O NÁS

Jsme Pavučina, síť středisek ekologické výchovy. Střešní organizace pro ty, kdo se věnují environmentální výchově v České republice. Pavučinu založilo 8 organizací v roce 1996 z potřeby prohloubit vzájemnou spolupráci. Dnes je nás 43 členů a 3 pozorovatelé. Našimi členy jsou největší střediska ekologické výchovy, stejně jako celá řada středně velkých a malých organizací ze všech 14 krajů České republiky. Jsou mezi námi nevládní organizace, domy dětí a mládeže, zoologické zahrady, muzea… Spojuje nás to, že všichni podporujeme různými formami rozvoj environmentální výchovy pro školy a že své služby poskytujeme systematicky a veřejně. Jsme otevřená organizace a nové čeny vítáme.

 

 

 

 
  CO NÁS DRŽÍ POHROMADĚ?  
 
  • Prosazujeme na celostátní úrovni environmentální výchovu a její nezastupitelnou roli ve vzdělávání, v udržitelném rozvoji a při ochraně životního prostředí.
  • Pojmenováváme si, v čem spočívá dobrá praxe v environmentální výchově a pomáháme si ji dosahovat.
  • Vzájemně se učíme, vyměňujeme si zkušenosti a informace a společně se vzděláme.
  • Podporujeme se jako komunita lidí, kteří sdílí obdobné cíle a hodnoty.
  • Děláme společné celostátní projekty a programy, které by pro jednotlivé členské organizace byly příliš
 

  

NAŠE SPOLEČNÉ ÚSPĚCHY ZA JEDINÝ ROK
 179 515 účastníků v 8 672 denních výukových programech
 8 804 pedagogů a studentů v 389 jednodenních vzdělávacích akcích
 19 244 žáků a studenů na 636 nepravidelných akcích
 13 094 účastníků na 517 pobytových programech
 1 494 pedagogů a studenů na 198 pobytových vzdělávacích programech
 5 506 žáků a studentů navštěvující 238 kroužků
 5 645 „nepedagogů“ na 218 akcích
 99 139 účastníků v 25 projektech
 168 479 účastníků na 888 akcích pro veřejnost
79 043 kusů publikací ve 100 vydaných titulech

KONTAKT

Pavučina sídlí v centru Prahy na Senovážném náměstí. V případě zájmu nás kontaktujte telefonicky či e-mailem předem. Rádi vás uvidíme.

 

název:  Síť středisek ekologické výchovy Pavučina, z. s.
adresa: Senovážné náměstí 24, 116 47 Praha
   
  Blanka Toušková
telefon: +420 721 133 108
e-mail: info@pavucina-sev.cz
   
  Martin Kříž
telefon: +420 775 740 221
e-mail: martin.kriz@chaloupky.cz
   
ič: 65667131
dič:  CZ65667131, nejsme plátci DPH
číslo účtu: 2000589379/2010 
bankovní spojení: Fio banka, Senovážné náměstí 24, 116 47 Praha 1
registrace: Městský soud v Praze, oddíl L, vložka 7495
Ministerstvo pro místní rozvoj
Webové stránky byly vytvořeny v rámci projektu Ministerstva pro místní rozvoj „Ekopobyt – propagace sítě pobytových ekocenter“.