Pobytové programy

Pobytové programy pro 1. stupeň základních škol
Kousky přírody

Cena: Termín:
Cíle: Pochopení vztahů člověka a životního prostředí, poznání základních podmínek pro život, kontakt s přírodou, utváření kladného vztahu k přírodě a rozvoj úcty k životu.
Obsah: Program je zaměřen na bližší poznání základních typů ekosystémů, ve kterých žijeme. V průběhu dní projdeme loukou, lesem, rybníkem a polem či zahrádkou, dozvíme se něco o jejich přirozených obyvatelích i o tom, jaký vliv na ně máme my lidé.

Polem nepolem

Cena: Termín:
Cíle: Seznámení s životem na vsi a venkovským prostředím, rozvoj zodpovědného jednání a šetrného přístupu k přírodním zdrojům.
Obsah: Program je zaměřen na hospodaření a chování šetrné k přírodě i sobě samým. V průběhu týdne se seznámíme s domácími zvířaty a životem na vsi včetně výroby mléčných výrobků a chleba pečeného ve venkovní peci. Poznáme, jak nakládat s odpady. Zamyslíme se nad vlivem lidského hospodaření na přírodu i na naše vlastní zdraví.

Zapomenutá Zima

Cena: Termín:
Cíle: seznámení s polozapomenutými tradicemi a s průběhem zimy na vsi; poznání základních podmínek pro život a uvědomění si závislosti člověka na proměnách přírody; prožitky v zimní přírodě Obsah: V průběhu týdne se pokusíme oživit několik tradičních řemesel a dovedností. Přitom vyrobíme řadu pěkných věcí. Zjistíme, jak se lidé připravují na zimu, jaké se udržují tradice, a zakusíme, jak se na vsi v zimě žilo dříve. Stejně tak prozkoumáme, jak se na zimu připravují rostliny a živočichové a objevíme krásy a zázraky podzimní či zimní přírody.

Pobytové programy pro 2. stupeň základních škol a nižší stupeň víceletých gymnázií
Kousky přírody II

Cena: Termín:
Cíle: Pochopení vztahů člověka a životního prostředí, poznání základních podmínek pro život, kontakt s přírodou.
Obsah: Program je zaměřen na kontakt s přírodou, bližší poznání základních typů ekosystémů. V průběhu dní projdeme loukou, lesem, rybníkem a polem či zahrádkou, dozvíme se o tom, jaké mají funkce a jaký vliv na ně máme my lidé. Seznámíme se se základními principy ochrany přírody.

Ekodům

Cena: Termín:
Cíle:rozvoj zodpovědného jednání, šetrného přístupu k přírodním zdrojům, zručnosti a soběstačnosti.
Obsah: Zaměříme se na místo, které je nám nejbližší a kde trávíme nejvíce času – dům, jeho blízké okolí a hospodaření v něm. Jak v něm zacházíme s vodou či odpady; je-li obklopen pestrou a jedlou zahradou, zda v něm příliš neplýtváme energií či jak se chováme k hospodářským zvířatům. Vyzkoušíme si práci s různými přírodními materiály, poučíme se o promyšlených postupech našich předků i o nejnovějších technologiích, a v průběžném projektu si navrhneme vlastní eko-domy.

Koření

Cena: Termín:
Cíle: Uvědomění si důležitosti biodiverzity pro život na této planetě a jedinečnosti rozmanitosti v lidské společnosti, poznání sebe i druhých, rozvoj respektu a tolerance k odlišnostem, rozvoj kreativity a estetického cítění.
Obsah: V průběhu týdne nás čekají aktivity zaměřené na objevování krásy i užitečnosti rozmanitosti v přírodě i v lidské společnosti s důrazem na poznání sebe i druhých. Poznáme propojenost různých částí světa a vzájemnou závislost v oblasti životního prostředí. Na cestě světem se necháme inspirovat rozdílnými kulturami i přírodními podmínkami.

Zapomenutá Zima

Cena: Termín:
Cíle: Seznámení s polozapomenutými tradicemi a s průběhem zimy na vsi; poznání základních podmínek pro život a uvědomění si závislosti člověka na proměnách přírody; prožitky v zimní přírodě.
Obsah: V průběhu týdne se pokusíme oživit několik tradičních řemesel a dovedností. Přitom vyrobíme řadu pěkných věcí. Zjistíme, jak se lidé připravují na zimu, jaké se udržují tradice, a zakusíme, jak se na vsi v zimě žilo dříve. Stejně tak prozkoumáme, jak se na zimu připravují rostliny a živočichové a objevíme krásy a zázraky podzimní či zimní přírody.

Pobytové programy pro střední školy (+ 8. – 9. tř. ZŠ)
Pátý element

Cena: Termín:
Cíle:Pochopení globálních souvislostí, seznámení se s dopadem lidských činností na vodu, ovzduší, půdu a krajinu.
Obsah:Program je zaměřen na globální pohled i na důvěrné seznámení se zemí, vodou, vzduchem, energiemi a jak do toho všeho vstupuje člověk jakožto rušivý, ale i tvořivý pátý element. V průběhu týdne se například zamyslíme nad krajinou, (eko) zemědělstvím, zdroji energie, nakládáním s vodou a změnami klimatu.

Oikos

Cena: Termín:
Cíle:Rozvoj zodpovědného jednání a šetrného přístupu k přírodním zdrojům, seznámení se s principy trvale udržitelného života, rozvoj občanské společnosti.
Obsah:Program je zaměřen na hospodaření a chování šetrné k přírodě i k sobě samým. V průběhu týdne se seznámíme s vlivem lidského hospodaření na přírodu i na naše vlastní zdraví. Budeme se zabývat problematikou nakládání s odpady. Dozvíme se nejen o technologiích šetrných k životnímu prostředí, ale i o tom, co můžeme pro zlepšení prostředí dělat sami.

Kontakt

Mgr. Miroslav Míkovec

Telefon:
469 813 462, 739 578 022

Nebereme-li hned telefon, máme program. Napište e-mail nebo zavolejte později. Děkujeme za pochopení.

Ceník

Služby

Aktuální ceny najdete na www.paleta.cz/oucmanice

Volné termíny jsou pouze pro pobytové akce (minimálně přes jednu noc, nástup v poledne 1. dne, odjezd / uvolnění pokojů dopoledne poslední den)

Volné termíny

http://www.adminhigh.cz/paleta-oucmanice/index.asp?rubric=16

Akce

Žádné aktuální akce.