Sluňákov

Centrum ekologických aktivit města Olomouce, o.p.s.

Činnost Sluňákova je zaměřena na rozvíjení vztahu člověka a přírody. Školám nabízíme pestrou nabídku programů zaměřených na pobyt dětí v přírodě a přímý kontakt s ní, poznatkya porozumění světu, který nás obklopuje. Se staršími žáky se zabýváme i ekologickými a společenskovědními otázkami související s pobýváním lidí v krajinách blízkých i vzdálených. Sluňákov sídlí v prostředí nové bezbariérové nízkoenergetické budovy a je obklopený uměleckým areálem Domu přírody Litovelského Pomoraví. Kromě přírodních zákoutí s tůněmi, loukami, stromy, zde najdeme i tajemná místa, kde svoji stopu zanechali umělci jako František Skála, Miloš Šejn, Miloš Fekar... Jsme pomyslnou vstupní branou do lužních lesů v Litpovelském pOmorací, které se mění se v průběhu ročních období k nepoznání. V programech se zaměřujeme na získávání znalostí a dovedností pomocí praktických činností, prožitkové aktivity, spolupráci ve skupině. Účastníci jsou v diskuzích vedeni k hledání vlastního řešení problémů a k vyjádření svých poznatků a názorů, čímž podporujeme oblast sebepoznání, poznání druhých a spolupráce. Naše lektorské poznatky a postřehy z výuky žáků využíváme pro tvorbu praktických seminářích pro učitele a v metodikách, které jsou pro pedagogy dostupné i na webu Sluňákova. Více informací

PALETA Oucmanice

Ekocentrum PALETA Oucmanice, pobytové středisko ekologické výchovy Pardubického kraje

Středisko sídlí v nově zrekonstruovaném statku v malé obci Oucmanice poblíž Chocně. Má dobrou dopravní dostupnost - hlavní železniční trať Praha - Olomouc, zastávka Brandýs nad Orlicí je vzdálena 2 km. Statek má velmi příjemné interiéry s pěknou atmosférou, je vybaven pro pobyty max. 48 osob v pokojích s vlastním sociálním zařízením. V budově jsou 2 učebny, sál (jídelna), moderní kuchyň, venkovní učebna, 2 muzejní expozice, občerstvení, sklípek. K dispozici je dataprojektor, plátno, připojení na internet a další vybavení. V zázemí budovy je chov drobných zvířat, venkovní pec, hliněné dětské hřiště, kořenová čistírna odpadních vod, rybníček, louka, parkoviště a další technické zajímavosti (tepelné čerpadlo, solární kolektory, fotovoltatická elektrárna, rekuperace tepla...). Pro školy nabízíme jednodenní i vícedenní pobyty pro mateřské, základní, střední i vysoké školy s programem zaměřeným na přírodu, životní prostředí, enviromentální výchovu a vzdělávání. Organizacím nabízíme prostory pro jednání, jednodenní i vícedenní školení, kurzy a semináře, pobytové akce a rekreační agroturistické pobyty. Vhodné i pro rodiny s dětmi. Více informací

Trkmanka

Ekocentrum Trkmanka, příspěvková organizace

„Ekocentrum Trkmanka s environmentální vzdělávací zahradou“ vzniklo na základě projektu rekonstrukce budovy bývalého Zámečku (dříve novorenesanční tvrze) a vytvořilo tak zázemí pro realizaci ekologického vzdělávání, výchovy, osvěty a environmentálního poradenství pro děti, žáky a studenty, rodiny s dětmi, pracovníky veřejné správy, zemědělce (i vinaře a ovocnáře), i pro širokou veřejnost jak na úrovni regionu, tak Jihomoravského kraje a České republiky. V budově je zázemí pro výuky (učebny, dílny, sál), pro ubytování (školy v přírodě, dále apartmánové ubytování hotelového typu), jídelna s vlastním stravovacím zařízením, velké nádvoří pro různé aktivity, naučná environmentální zahrada. Ekocentrum je umístěno v klidné části města Velké Pavlovice s různou dostupností k několika zajímavým přírodním zajímavostem, chráněným rezervacím, CHKO Pálava, Lednicko-Valtického areálu a další. Více informací

Chaloupky Kněžice

Chaloupky o.p.s., pracoviště Kněžice

Středisko Chaloupky leží mezi Třebíčí a Jihlavou nad obcí Nová Brtnice v nadmořské výšce 650m. Sídlí v budově loveckého zámečku italského rodu Collalto. Od roku 1992 je zámeček v majetku ZO ČSOP Kněžice, která tu zřizuje ekocentrum. Chaloupky slouží jak školám z okolí, tak i jako pobytové středisko pro školy z celé ČR. Programy jsou zaměřeny především na ekosystémové chápání přírody, tradice a život na venkově. V prostorách střediska probíhají i akce pro veřejnost zaměřené na propagaci ochrany přírody, letní tábory, semináře pro pedagogy, rukodělné kurzy a ochranářská soustředění s praktickou péčí o krajinu. Součástí areálu je farma (kozy, ovce, husy..), zahrada se skleníkem, rybníček a venkovní učebny. V majetku ČSOP jsou i okolní lesy, kde probíhá terénní výuka. Více informací

Jezírko

Jezírko, pracoviště Lipky - školského zařízení pro enviromentální vzdělávání, Brno, Lipová 20

Jezírko je jedním z pěti pracovišť Lipky - školského zařízení pro environmentální vzdělávání. Jezírko je replikou staré hájenky a nachází se nedaleko Brna v malebných soběšických lesích. Těžištěm činnosti střediska jsou jak jednodenní výukové programy pro žáky všech typů škol, tak pobytové programy pro žáky 1.-6. tříd ZŠ. Velká část výuky probíhá přímo v lese v okolí Jezírka, což umožňuje nejen názorné učení a osvojování znalostí, ale i probouzení citového vztahu k lesu prostřednictvím aktivit zaměřených na smyslové vnímání přírody. Během výukových programů v interiéru jsou využívány speciální výukové a herní prvky. Jezírko slouží také k setkávání dětí v zájmových kroužcích a klubech. Pracovníci Jezírka rovněž připravují letní tábory i akce pro širokou veřejnost. Více informací

Kaprálův mlýn

Kaprálův mlýn

Kaprálův mlýn se nachází v malebném údolí potoka Říčky v jižní části Moravského krasu. Kromě budovy mlýna, zahrady a pastviny patří k areálu ještě několik hektarů pozemků. Ubytovací kapacita je 50lůžek + tábořiště.
Pár minut chůze z Kaprálova mlýna se nachází tyto biotopy: přirozený vodní tok, mokřad s průsakovým jezírkem, výmladková dubohabřina, světlá doubrava, lesostep, hospodářský bor, kamenné moře, skály a jeskyně. Na přírodní koupaliště je to pěšky sice 30 minut, avšak cestou minete několik vyvěraček, ponorů a estavelu.
Na kopci nad mlýnem stávalo hradiště z doby bronzové, deset minut chůze je vzdálená jeskyně Pekárna - největší sídliště magdalénských lovců na Moravě a k hradisku Staré zámky (neolit - Slované) jsou to 3 kilometry. Přímo na zahradě mlýna proběhla jedna z posledních bitev druhé světové války a každého návštěvníka osloví osud rodiny Kaprálových, po kterých středisko nese jméno.
Z nejbližší železniční zastávky Bílovice nad Svitavou je to na mlýn 6 kilometrů údolím lišky Bystroušky, nejbližší autobusová zastávka (Ochoz u Brna, Říčky rozc.) je vzdálena 1000 metrů, z brněnského hlavního nádraží se na ni dostatete za 30 minut.

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY ZAHAJUJE PROVOZ 1. ZÁŘÍ 2012. Rezervace přijímá od ledna 2012.

Budova bude vybavena řadou ekologicky šetrných technologií, které budou ukázkově monitorovány a používány k výuce: rekuperace vzduchu a odpadní vody, vytápění tepelným čerpadlem země-voda v kombinaci s biomasou a solárními kolektory.
Více informací

Křivoklátsko

Křivoklátsko o.p.s.

Informační středisko CHKO Křivoklátsko - Křivoklát (dříve Informační a vzdělávací středisko Budy IVS Budy) je účelovým zařízením Správy Chráněné krajinné oblasti (CHKO) Křivoklátsko, které se specializuje na vzdělávání v ochraně přírody a krajiny. Středisko bylo vybudováno v roce 1995. Cílem IVS Budy je přispět ke zlepšení povědomí obyvatel o ochraně přírody a k vytváření osobní odpovědnosti k životnímu prostředí.Středisko Budy nabízí své služby především školám, veřejnosti a odborníkům v ochraně přírody prostřednictvím přednášek, kurzů, seminářů a workshopů. Středisko je vybaveno dvěma sály, přednáškovým s kapacitou 30 osob a konferenčním s kulatým diskusním stolem pro 16 osob. Pro lektory a účastníky vzdělávacích programů je možnost ubytování přímo ve středisku v šesti dvoulůžkových a jednom čtyřlůžkovém pokoji. Celková kapacita ubytování je 26 lůžek. K dispozici je malá kuchyňka s varnou konvicí, lednicí a mikrovlnkou. Sociální zařízení v patře včetně koupelen vybavených vanou a sprchou. Výukové vzdělávací programy na rok 2013/2014 naleznete na www.is-krivoklat.cz Více informací

Čabárna

Naučné středisko ekologické výchovy Kladno-Čabárna, o.p.s.

Středisko založilo jako o.p.s. v roce 2001 Statutární město Kladno. Od dubna 2010 působí v nové budově - Centru ekologické výchovy, kterou jako nízkoenergetickou budovu vystavělo Statutární město Kladno. Centrum leží mezi Kladnem a Brandýskem u osady Čabárna. Ačkoliv jsme necelé 3 km od města, kolem je krásná příroda, les, rybníček i potok, sousedíme se záchrannou stanicí pro zraněné živočichy AVES, kterou využíváme i při výuce. Programy jsou zaměřeny jednak na zvířata, jejich ochranu, vztah člověka k nim a vývoj vzájemného soužití a jednak na krajinu, biodiverzitu, život v lese i u vody. Výuka probíhá vždy částečně venku a částečně uvnitř. Více informací

SEV Švagrov

Pobytové středisko ekologické výchovy Švagrov

Co byste mohli vědět o Švagrově? • Švagrov se nachází v jihozápadním cípu III. zóny Chráněné krajinné oblasti Jeseníky, na samotě, uprostřed lesa, 1,5 km od poslední chalupy ve Vernířovicích. • Kapacita celého zařízení je 50 lůžek v budově a v létě se zvýší kapacita o 40 lůžek v chatkách. • Provoz střediska Švagrov je plánován od jara do jara. Programy Pro organizované skupiny účastníků a studentů nabízíme ucelené programy s tematikou environmentální, ochranářskou a přírodovědnou. Zprostředkujeme ochutnávky starých řemesel, výtvarných technik v přírodním prostředí a metod výuky, které nelze aplikovat v běžné vyučovací hodině. Jsme ochotni a schopni program sestavit dle vašich požadavků a přizpůsobit se věku a schopnostem dětí. Snažíme se, aby programy probíhaly v terénu, co nejvíce na čerstvém vzduchu. Využíváme velkého potenciálu horského lesa a přirozeného prostředí chalupy a práce kolem ní. Nabízíme i zimní ozdravné programy, které vychází z činností, které se v tomto období dají využít a to na hromadách sněhu, který na Švagrově máme od listopadu až do dubna. Našim cílem je nabízet účastníkům čisté, tiché a zážitky nabité prostředí. Více k nabízeným programům naleznete na www.svagrov.cz • Týdenní programy pro skupiny budou v režii pedagogických pracovníků střediska Švagrov, zaměstnanců DORIS Šumperk. Výběr bude možný z půldenních, celodenních a večerních aktivit. • Tématické programy budou zvoleny tak, aby byly v souladu s udržitelným rozvojem a s minimálním dopadem na životní prostředí, přizpůsobené věku a schopnostem účastníků. • Mimo týdenní pobyty budou na Švagrově pořádány akce pro rodiče s dětmi, prarodiče s vnuky a jiné otevřené akce v duchu EVVO a to hlavně o víkendech. • V areálu je vybudované víceúčelové hřiště, ohniště a jezírko na pozorování života obojživelníků, broukoviště, hadoviště a jiné úkryty pro živočichy. Zázemí • K dispozici pro účastníky jsou dvě učebny pro 30 osob, artdílna pro 16 osob a sál, který pojme až 100 osob, učebny a sál jsou vybaveny audio a video technikou. • Potraviny na přípravu jídel jsou převážně nakupovány od místních zemědělců, firem a prodejen. Je možnost zakoupení regionálních produktů a suvenýrů. • V jedné z mnoha místností mohou návštěvníci získat informace a zároveň shlédnout miniexpozici LČR a CHKO Jeseníky. • V plánu jsou i další aktivity kolem areálu - stateček Na paloučku u lesa, Učebna v lese, běžecká trať na Branku, Horský bar na Studeném potoce. Jaké máme další aktivity: • Lesní ekostezka – délka 4,5 km • Nízká lana – překážky pro všechny věkové skupiny • Učebna v lese – sochy v lese, hrající dřevo, geospirála z místních nerostů a minerálů • Stateček Na paloučku u lesa • Expozice CHKO Jeseníky a LČR • Bufet na Vrchovišti s kávou, čajem a staroměstskými trubičkami • Zprostředkování vyjížděk na koni Ranč Merta. Více informací

Rychta

pracoviště Lipky - školského zařízení pro environmentální vzdělávání

Rychta je jedním z pěti pracovišť Lipky – školského zařízení pro environmentální vzdělávání. Jde o pobytové středisko, jehož hlavní náplní je realizace přírodovědných a ekologických pobytových programů, škol v přírodě, pro žáky SŠ a 2. stupně ZŠ, v zimě je nabídka rozšířena i na 4. a 5. ročník ZŠ. Dále nabízíme jednodenní terénní exkurze v Moravském krasu i dalších blízkých oblastech Drahanské vrchoviny, projektové dny, jednodenní ekologické výukové programy. O prázdninách realizujeme příměstské i pobytové tábory různého zaměření a Repetitorium terénní přírodovědy (týdenní kurz pro pedagogy).
Pracoviště se nachází v blízkosti Moravského krasu, v obci Krásensko, v historické budově s kouzlem klenbových stropů a prostorným sálem. K dispozici je přírodovědná učebna s počítači připojenými na internet a knihovnou, zmiňovaný sál s vyvýšeným pódiem a stolem na stolní tenis, jídelna, čítárna, kuchyně. V blízkosti budovy je volejbalové a fotbalové hřiště, ohniště, volné travnaté plochy, terasa s posezením.
Ubytování je zajištěno ve skromných dvou až sedmilůžkových pokojích, částečně s podkrovní vestavbou. Celková kapacita je 34 lůžek včetně míst pro pedagogy. K dispozici jsou sociální zařízení, čtyři sprchové kouty.
Během víkendů a prázdnin nabízíme kvalitní zázemí především organizacím zaměřeným na práci s dětmi a mládeží či vzdělávání, oddílům, neziskovkám. Více informací

PROUD

PROUD - Envicentrum Podbranský mlýn

PROUD - Envicentrum Podbrasnký mlýn je pobytové středisko environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v jihozápadních Čechách vzniklé za podpory projektu mezinárodní spolupráce Cíl 3 Česká republika - Svobodný stát Bavorsko 2007 - 2013 pod hlavičkou Domu dětí a mládeže v Horažďovicích. Záměrem PROUDu je nabídnout alternativu ve výuce přírodovědných a ekologických disciplín na školách a podpořit výchovu k ochraně přírody a trvale udržitelnému rozvoji v regionu. Nabízí tematické exkurze, semináře, jednodenní a zejména vícedenní pobytové kurzy (tematické, adaptační) pro žáky ZŠ a SŠ v regionu Plzeňského, Jihočeského a Karlovarského kraje. Společným jmenovatelem výukových programů je důraz na terénní a praktickou výuku inspirovanou také zážitkovou pedagogikou. S krédem „nejlepší učebnicí je samotná příroda“ k tomu využívá krás, bohatství a kontrastů místní kulturní krajiny středního Pootaví a přírodní divoké krajiny v okolí státní hranice na území NP Šumava. Velkou předností PROUDu je jeho poloha v nivě řeky Otavy, které přímo vybízí ke studiu říčního ekosystému a k dalším aktivitám přímo na řece (rýžování zlata, sjezd na raftech,..). Více informací

SEVER

Středisko Ekologické Výchovy a Etiky Rýchory

Středisko ekologické výchovy a etiky Rýchory "SEVER" je nevládní nezisková organizace pro rozvoj ekologické výchovy v České republice se sídlem v Horním Maršově ve východních Krkonoších a odloučenými pracovišti v Litoměřicích a v Hradci Králové. Navazuje na předchozí činnost Českého střediska ekologické výchovy Rýchory. Celoročně zajišťuje výchovné a školící akce přímo ve vlastním objektu i na dalších místech ČR, konzultace, prodej a půjčování literatury, zpracování odborných studií o ekologické výchově, ekologické poradenství a další služby. Nově nabízíme i prostory v zrekonstruované barokní faře DOTEK - Dům Obnovy Tradic, Ekologie a Kultury ve východních Krkonoších. Více informací

STŘEVLIK

Středisko ekologické výchovy Libereckého kraje, příspěvková organizace

STŘedisko Ekologické Výchovy LIbereckého Kraje (zkráceně STŘEVLIK) se nachází v klidné podhorské obci Oldřichov v Hájích v Chráněné krajinné oblasti Jizerské hory. Dominantou areálu je historická budova hospodářské usedlosti. Na podzim roku 2007 byla dokončena nová budova „Sluneční dům“, která poskytuje zázemí pro pobytové akce v ekocentru. Součástí areálu je také výuková farma, která se věnuje chovu tradičních plemen hospodářských zvířat (koně, ovce, kozy, prase). Zajímavou příležitost poznání přírody nabízí přírodovědná laboratoř sestavená na míru potřebám ekologické výchovy (využití při pobytech pro 2. stupeň ZŠ a SŠ). Od jaro do podzimu doporučujeme projít Včelí naučnou stezku. Na sedmi interaktivních zastávkách se zapojíte do mnoha úkolů. Celoročně je Vám k dispozici stálá expozice "Jizerky všemi smysly". Středisko je vzdálené cca 10 km od Liberce a je snadno dostupné autobusem i vlakem. Více informací

Toulcův dvůr

Středisko ekologické výchovy Toulcův dvůr

Budovy a areál Toulcova dvora jsou v majetku Hlavního města Prahy Středisko ekologické výchovy Toulcův dvůr je místem, kde působí Sdružení SRAZ – Společně za radostí a zdravím. Široká nabídka programů je určena především dětem a mládeži, rodinám s dětmi, lidem se zdravotním postižením. Hostel v areálu Toulcova dvora má kapacitu 37 míst, ubytování převážně ve třílůžkových pokojích. Na ubytovně je k dispozici wifi síť. Ubytovaní mohou využít malou kuchyňku, vestibul ubytovny, stůl na stolní tenis. Hostel má dobrou dopravní dostupnost (z centra Prahy do 30 minut), stanice autobusu MHD je u hlavního vchodu do objektu. K Toulcovu dvoru náleží cca 8,5 hektaru přírodního areálu. Rozkládá se pod Toulcovým dvorem až k potoku Botič. Po povalových chodnících si můžete projít půl hektarový mokřad, v létě udělá návštěvníkům radost sad obsypaný zralými třešněmi. V areálu najdete výběhy pro zvířata ze zdejší farmy. Areál slouží návštěvníkům k relaxaci, dětem a školám k výuce, našim domácím zvířatům k pastvě. Je součástí přírodního parku Záběhlice - Hostivař, jehož smyslem je chránit krajinný ráz. Součástí Toulcova dvora je farma s domácími zvířaty. Již 12 rokem se v rámci projektu Noemova archa u nás chovají pouze původní česká plemena. Najdete zde hospodářská zvířata od slepic až po krávy. Všechna si můžete prohlédnout denně od 8 do 18 hodin v jejich výbězích. Farma je přístupná veřejnosti zdarma. Individuálním návštěvníkům můžeme v případě zájmu po domluvě zajistit drobné řemeslné dílny (smaltování, tisky na textil, výroba placek aj.) a aktivity na farmě – „Jeden den farmářem“ nebo „Rodina farmářů“. Pro školy a další zájemce je možné zajistit: 1) ekologicko-výchovné programy pro školy http://www.toulcuvdvur.cz/vzdelavani/programy-pro-skoly 2) semináře v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, semináře pro širokou a odbornou veřejnost 3) programy s využitím aktivit a kontaktu se zvířaty Více informací

Alcedo - SVČ

Terénní středisko Hájenka Na Novém světě

ALCEDO – středisko volného času Vsetín je: školské zařízení, příspěvková organizace s právní subjektivitou , jehož cílem je poskytovat kvalitní služby v oblasti výchovy, vzdělávání a osvěty.ALCEDO působí ve městě s 30.000 obyvateli. Svými aktivitami zasahuje a působí také v mikroregionu Vsetínsko, ve Zlínském kraji a v případě několika projektů i na území celé České republiky. Ve všech aktivitách hrají důležitou roli LIDÉ, VZTAHY, PŘÍRODA. Hlavními oblastmi činnosti ALCEDA jsou pravidelná zájmová činnost - kroužky, kluby a kurzy, příležitostná zájmová činnost, vč. aktivit pro zdravotně handicapované děti a mládež, prázdninová a víkendová činnost, individuální práce s talenty. Poskytujeme odbornou pomoc školským zařízením zejména v oblastech ekologické výchovy, osobnostně sociální výchovy, estetické výchovy, výchovy k trvale udržitelnému životu formou výukových programů. Dále se zaměřujeme na vzdělávací programy pro učitele MŠ a ZŠ v oblasti ekologické a estetické výchovy, výchovy k trvale udržitelnému životu formou konferencí, seminářů, praktických dílen apod. Více informací

Vespolek

Vespolek

Středisko ekologické výchovy Vespolek je nově zrekonstruovaná, nízkoenergetická budova patřící k bývalému mlýnu na řece Nežárce u Jindřichova Hradce. Kapacita ubytování a stravování v budově je 33 osob. Objekt je částečně bezbariérový, s učebnami, jídelnou, dílnou a Montessori pracovnou. K ekocentru patří oplocené nádvoří, které je zároveň přírodní zahradou a hřištěm. Ze zadní strany budovy, na řece Nežárce je jez na koupání. Na druhém břehu řeky je možné tábořit na louce v týpí či stanech. Nabízíme pobyty pro školy či skupiny s výukovým programem založeným na ekologické, prožitkové výchově a Montessori pedagogice, terénní exkurze na zajímavé lokality, na ekofarmy či malou vodní elektrárnu. Jindřichův Hradec s unikátním zámkem, Křižíkovou elektrárnou či Národním muzeem fotografie je v dosahu pěší chůze. Můžete si také užít výlet úzkokolejnou železnicí s parní lokomotivou. SEV Vespolek zahajuje provoz v červnu 2013. Pobyty je možné objednávat od 1.3.2013. Více informací

Centrum Veronica Hostětín

ZO ČSOP Veronica, Centrum Veronica Hostětín

Centrum provozované Ekologickým institutem Veronica vzniklo v roce 2006 v malé vesničce HOSTĚTÍN (ZL kraj), která je známá svými EKOLOGICKÝMI PROJEKTY. Ve vesnici můžete vidět kořenovou čistírnu odpadních vod, moštárnu s bio-produkcí, obecní výtopnu na biomasu, využití solárních kolektorů a fotovoltaické elektrárny, šetrné veřejné osvětlení, historickou sušírnu ovoce a v neposlední řadě i moderní ukázku ekologického stavitelství. Právě v PASIVNÍM DOMĚ, což je dům s minimální spotřebou energie na vytápění, sídlí pracovníci centra Veronica. Při pobytových programech nabízíme UBYTOVÁNÍ v pasivním domě v 11 komfortních pokojích s vlastním sociálním zařízením a STRAVOVÁNÍ s podílem BIO, regionálních a FT potravin. Pobytový program nabízíme ve třídenní, čtyřdenní či pětidenní variantě. Mladší žáky čeká dobrodružný pobyt poznávání života v jeho různých podobách. Starší žáci si poznáváním pestré krajiny Bílých Karpat, její historie, jednotlivých ekosystémů i současných ekologických projektů v obci přiblíží pojem udržitelného rozvoje a možnosti jeho uvádění do praxe. V období mimo sezónu (listopad až březen) nabízíme ŠKOLÁM PŘI POBYTU SLEVY. Centrum je PRVNÍM CERTIFIKOVANÝM EKOPENZIONEM na Moravě. Svůj sál či ubytování nabízí k využití i veřejnosti ke konání firemních školení, pobytových akcí či k volnočasovým aktivitám. Více informací