Terénní středisko Hájenka vzniklo v roce 2000 rekonstrukcí předválečné hájovny. Nachází se v místní části Vsetína, Semetíně, na samém konci údolí, pro které se používá místní název „Na Novém světě“. Budova má kapacitu 32 míst a je v patře vybavena 5 pokoji. V přízemí se nachází kuchyň, jídelna, klubovna a sociální zařízení.

V areálu střediska najdete dvě velká travnatá hřiště, kryté ohniště, rybník, bylinkovou zahrádku a několik přirozených vodních toků. Vytápění a ohřev teplé vody je realizován tepelným čerpadlem. Osvětlení venkovního areálu zajišťuje elektřina z fotovoltaických panelů, kterou doplňuje energie získaná z malé větrné a vodní elektrárny. Programy pro MŠ, ZŠ, SŠ realizujeme ve všední dny. Zaměřujeme se na terénní biologii, environmentální výchovu, osobnostně-sociální výchovu. K programům kromě areálu střediska využíváme okolní smrkové a bukové lesy.

O víkendech středisko pronajímáme na rodinné akce, svatby a dětským kolektivům.

cílové skupiny: MŠ, ZŠ, SŠ
název: ALCEDO – středisko volného času Vsetín, Hájenka Semetín
adresa: Vsetín - Semetín 163, 75501 Vsetín
telefon: +420 736 761 327
email: jaroslav.hlinsky@alcedovsetin.cz
web: www.alcedovsetin.cz
nabídka programů: ZDE
ceník: ZDE
obsazenost termínů: jaroslav.hlinsky@alcedovsetin.cz,+420 736761327


Na vlnách…
Cena: 590 – 1 700 Kč
Termín: březen – listopad
Pobytové programy jsou vhodným doplněním výuky přírodopisu, zeměpisu, občanské a tělesné výchovy, jako náplň školních výletů, terénních exkurzí a tzv. „Adaptačních kurzů (budování pozitivního klima v nových školních kolektivech)“. ALCEDO zajišťuje ubytování a stravování, odborné vedení programů ve smluveném rozsahu, včetně potřebných pomůcek. Formy výuky používané během pobytových programů se významně podílejí na rozvoji klíčových kompetencí účastníků. V odborných částech se zaměřujeme zejména na rozvoj témat obsažených ve vzdělávacích oblastech „Člověk a jeho svět (I. st. ZŠ) a „Člověk a příroda" (II. st. ZŠ) rámcového vzdělávacího programu. Svým obsahem pobytové programy naplňují průřezová témata „Environmentální výchova“ a „Osobnostní a sociální výchova.“ Délku i obsah pobytového programu přizpůsobíme vašim požadavkům.

Ministerstvo pro místní rozvoj
Webové stránky byly vytvořeny v rámci projektu Ministerstva pro místní rozvoj „Ekopobyt – propagace sítě pobytových ekocenter“.