Nabízíme denní i pobytové ekologické výukové programy pro MŠ, ZŠ, SŠ; kurzy pro dospělé či vysokoškoláky, tábory pro rodiče s dětmi, kroužek pro děti… Ubytování až pro 56 osob, celodenní strava pro 60 osob, jídelna, dvě učebny. Útulné prostředí vesnického statku s parametry nízkoenergetické moderní budovy. Venkovní areál s živými zvířaty, venkovní učebnou, přírodní zahradou, hliněnou prolézačkou a sušárnou na ovoce.

O co nám jde? Naše programy mají tři cíle: Porozumět přírodním a environmentálním dějům a zákonitostem. Zažít a cítit, že příroda a věci z ní jsou dobré a potřebné. Stát se schopným člověkem, který si umí leccos vyrobit sám ze základních přírodních či odpadních surovin, a proto není otrokem masového konzumu.

Ekocentrum je v provozu od května 2007, projekt podpořil SFŽP a Pardubický kraj.

cílové skupiny: MŠ, ZŠ (1. stupeň, 2. stupeň), SŠ, rodiče s dětmi, semináře dospělí
název: Ekocentrum PALETA, z. s., pobočka Oucmanice
adresa: Oucmanice 36, 56201 Oucmanice (poštovní adresa je Oucmanice 36, 562 01 Ústí nad Orlicí)
telefon: +420 739 578 022
email: oucmanice@paleta.cz
web: www.paleta.cz/oucmanice/
nabídka programů: ZDE
ceník: ZDE
obsazenost termínů: http://www.adminhigh.cz/paleta-oucmanice/index.asp?rubric=16


Pobytové programy pro 1. stupeň základních škol:
Kousky přírody
Cíle: Pochopení vztahů člověka a životního prostředí, poznání základních podmínek pro život, kontakt s přírodou, utváření kladného vztahu k přírodě a rozvoj úcty k životu. Obsah: Program je zaměřen na bližší poznání základních typů ekosystémů, ve kterých žijeme. V průběhu dní projdeme loukou, lesem, rybníkem a polem či zahrádkou, dozvíme se něco o jejich přirozených obyvatelích i o tom, jaký vliv na ně máme my lidé.
Polem nepolem
Cíle: Seznámení s životem na vsi a venkovským prostředím, rozvoj zodpovědného jednání a šetrného přístupu k přírodním zdrojům. Obsah: Program je zaměřen na hospodaření a chování šetrné k přírodě i sobě samým. V průběhu týdne se seznámíme s domácími zvířaty a životem na vsi včetně výroby mléčných výrobků a chleba pečeného ve venkovní peci. Poznáme, jak nakládat s odpady. Zamyslíme se nad vlivem lidského hospodaření na přírodu i na naše vlastní zdraví.
Zapomenutá zima
Cíle: Seznámení s polozapomenutými tradicemi a s průběhem zimy na vsi; poznání základních podmínek pro život a uvědomění si závislosti člověka na proměnách přírody; prožitky v zimní přírodě. Obsah: V průběhu týdne se pokusíme oživit několik tradičních řemesel a dovedností. Přitom vyrobíme řadu pěkných věcí. Zjistíme, jak se lidé připravují na zimu, jaké se udržují tradice, a zakusíme, jak se na vsi v zimě žilo dříve. Stejně tak prozkoumáme, jak se na zimu připravují rostliny a živočichové a objevíme krásy a zázraky podzimní či zimní přírody.
Pobytové programy pro 2. stupeň základních škol a nižší stupeň víceletých gymnázií:
Kousky přírody II
Cíle: Pochopení vztahů člověka a životního prostředí, poznání základních podmínek pro život, kontakt s přírodou. Obsah: Program je zaměřen na kontakt s přírodou, bližší poznání základních typů ekosystémů. V průběhu dní projdeme loukou, lesem, rybníkem a polem či zahrádkou, dozvíme se o tom, jaké mají funkce a jaký vliv na ně máme my lidé. Seznámíme se se základními principy ochrany přírody.
Ekodům
Cíle: Rozvoj zodpovědného jednání, šetrného přístupu k přírodním zdrojům, zručnosti a soběstačnosti. Obsah: Zaměříme se na místo, které je nám nejbližší a kde trávíme nejvíce času – dům, jeho blízké okolí a hospodaření v něm. Jak v něm zacházíme s vodou či odpady; je-li obklopen pestrou a jedlou zahradou, zda v něm příliš neplýtváme energií či jak se chováme k hospodářským zvířatům. Vyzkoušíme si práci s různými přírodními materiály, poučíme se o promyšlených postupech našich předků i o nejnovějších technologiích, a v průběžném projektu si navrhneme vlastní eko-domy.
Koření
Cíle: Uvědomění si důležitosti biodiverzity pro život na této planetě a jedinečnosti rozmanitosti v lidské společnosti, poznání sebe i druhých, rozvoj respektu a tolerance k odlišnostem, rozvoj kreativity a estetického cítění. Obsah: V průběhu týdne nás čekají aktivity zaměřené na objevování krásy i užitečnosti rozmanitosti v přírodě i v lidské společnosti s důrazem na poznání sebe i druhých. Poznáme propojenost různých částí světa a vzájemnou závislost v oblasti životního prostředí. Na cestě světem se necháme inspirovat rozdílnými kulturami i přírodními podmínkami.
Zapomenutá zima
Cíle: Seznámení s polozapomenutými tradicemi a s průběhem zimy na vsi; poznání základních podmínek pro život a uvědomění si závislosti člověka na proměnách přírody; prožitky v zimní přírodě. Obsah: V průběhu týdne se pokusíme oživit několik tradičních řemesel a dovedností. Přitom vyrobíme řadu pěkných věcí. Zjistíme, jak se lidé připravují na zimu, jaké se udržují tradice, a zakusíme, jak se na vsi v zimě žilo dříve. Stejně tak prozkoumáme, jak se na zimu připravují rostliny a živočichové a objevíme krásy a zázraky podzimní či zimní přírody.
Pobytové programy pro střední školy (také pro 8. – 9. ročník základních škol):
Pátý element
Cíle: Pochopení globálních souvislostí, seznámení se s dopadem lidských činností na vodu, ovzduší, půdu a krajinu. Obsah: Program je zaměřen na globální pohled i na důvěrné seznámení se zemí, vodou, vzduchem, energiemi a jak do toho všeho vstupuje člověk jakožto rušivý, ale i tvořivý pátý element. V průběhu týdne se například zamyslíme nad krajinou, (eko) zemědělstvím, zdroji energie, nakládáním s vodou a změnami klimatu.
Oikos
Cíle: Rozvoj zodpovědného jednání a šetrného přístupu k přírodním zdrojům, seznámení se s principy trvale udržitelného života, rozvoj občanské společnosti. Obsah: Program je zaměřen na hospodaření a chování šetrné k přírodě i k sobě samým. V průběhu týdne se seznámíme s vlivem lidského hospodaření na přírodu i na naše vlastní zdraví. Budeme se zabývat problematikou nakládání s odpady. Dozvíme se nejen o technologiích šetrných k životnímu prostředí, ale i o tom, co můžeme pro zlepšení prostředí dělat sami.

Ministerstvo pro místní rozvoj
Webové stránky byly vytvořeny v rámci projektu Ministerstva pro místní rozvoj „Ekopobyt – propagace sítě pobytových ekocenter“.