V Informačním středisku CHKO Křivoklátsko v městysu Křivoklát uskutečňujeme již od roku 1995 výukové vzdělávací programy pro školy různých typů, od mateřských až po vysoké školy. Všechny programy probíhají na území CHKO Křivoklátsko ve spolupráci s lektory CHKO.

Výukové programy jsou zaměřeny nejen pro mládež předškolní (formou hry) a školní, ale i studenty středních, vyšších odborných škol a vysokých škol. Výhodné jsou pro „GO“ kurzy, tzn. seznamovací např. v 1. ročnících středních škol.

Nabízíme také programy pro různé zájmové spolky zaměřené na přírodu či její ochranu.

Programy probíhají především v terénu, při nepříznivém počasí se využívá bohatá knihovna v Informačním středisku, čítající více než 800 svazků odborně zaměřené literatury. Středisko je vybaveno dvěma sály, přednáškovým s kapacitou 30 osob a konferenčním pro 16 osob. Programy jsou určeny pro jednu třídu nebo skupinu do 30 dětí.

cílové skupiny: MŠ, ZŠ 1. stupeň, 2. stupeň, SŠ, VOŠ, VŠ, širokou a odbornou veřejnost
název: Křivoklátsko o. p. s.
adresa: IS CHKO Křivoklátsko-Křivoklát, nám. Svatopluka Čecha 82, 270 23 Křivoklát, 270 23 Křivoklát
telefon: +420 777 313 552
email: proskova16@seznam.cz
web: www.is-krivoklat.cz
nabídka programů: ZDE
ceník: ZDE
obsazenost termínů: proskova16@seznam.cz, +420313 558 101


Mapování křivoklátských biotopů
Určeno: SŠ, VOŠ, VŠ
Cena: 1 020 – 1 070 Kč / student
Cena:800 – 850 Kč / pedagogický dozor
V ceně zahrnuto: lektorné (250 Kč / 5 dní, ubytování 180 Kč á 4 noci = 720 Kč + 50 Kč lůžkoviny na celý pobyt). Stravné, vstupné a jízdné není zahrnuto v ceně pobytu, platí se individuálně na místě (autobus cca 2300 – 2 700 Kč, hrad 110 Kč při počtu 25 studentů, 150 Kč při počtu méně než 25 studentů + 1 doprovod zdarma. Hamousův statek Zbečno 30 Kč, Památník Joachima Barranda 10 Kč).
Co ještě s sebou: dobrou náladu a mysl, paleontologické kladívko (stačí i obyčejné).
Návrh programu je možno individuálně měnit dle zaměření školy. První den: Do 11:00 hodin příjezd na Křivoklát, ubytování, oběd. 12:00 hodin mapování biotopů v PR na Babě (exkurze, rozdělení na skupiny, každou skupinu vede lektor s dlouholetou zkušeností s mapováním biotopů a druhů; k dispozici: vlastní hlava, terénní formulář na mapování, mapa segmentu, lesnická mapa obrysová, příručka hodnocení biotopů, příručka Typické druhy, metodika aktualizace vrstvy mapování biotopů, atlas rostlin, lupa, katalog biotopů ČR atd.). 17:00 hodin návrat do IS, 18:00 hodin večeře v restauraci či vlastní, 19:00 hodin vypracování pracovních listů I.
Druhý den: Od 9:00 hodin přednáška, Poznejte CHKO Křivoklátsko, 11:00 hodin Naučná stezka U Eremita, exkurze (poznávání dřevin a bylin Křivoklátska), NS Paraplíčko. 13:30 hodin oběd na hradě v Hradní krčmě nebo s sebou, 14:30 hodin prohlídka hradu Křivoklát, 15:30 Areál Lesů, 18:00 hodin večeře, 19:00 hodin vypracování pracovních listů II.
Třetí den: V 9:17 hodin odjezd vlakem do Zbečna, 10:00 hodin prohlídka Hamousova statku, 11:00 hodin oběd (možnost objednání v restauraci), 12:30 hodin prohlídka výstavy v Galerii Zbečno, 13:00 hodin Naučná stezka Brdatka, 15:30 hodin výstava Lesy kolem nás v IVS Lesů ČR, 17:00 hodin návrat do IS, vypracování pracovních listů III, 18:00 hodin večeře.
Čtvrtý den: Od 9:00 hodin Cesta do minulosti (autobus, exkurze PR Jezírka, naleziště kambrické fosilní fauny, Památník Joachima Barranda – doprovod zdarma – NPR Týřov a EVL Oupoř – Týřovský potok), 12:00 hodin oběd (možnost objednání v restauraci, 12:30 hodin pokračování exkurze, 16:00 hodin návrat do IS, vypracování pracovních listů IV., 18:00 hodin večeře.
Pátý den: V 8:30 hodin předání pokojů, 9:00 hodin vyhodnocení a klasifikace pracovních listů I-IV., 11:30 hodin oběd a odjezd.
Křivoklátský skřítek
Určeno: 1. a 2. stupeň ZŠ
Cena: 510 – 560 Kč / žák / třídenní pobytový program
Cena: 400 – 450 Kč / pedagogický dozor
Cena:740 – 790 Kč/ žák / čtyřdenní pobytový program
Cena: 600 – 650 Kč / pedagogický dozor
Cena: 970 – 1020 Kč/ žák / pětidenní pobytový program
Cena: 800 – 850 Kč / pedagogický dozor
Křivoklátský skřítek 1. - třídenní pobytový program
První den do 11:00 hod příjezd na Křivoklát, ubytování. Od 12:00 hodin oběd vlastní nebo v restauraci. Od 13:00 hodin přednáška Poznejte CHKO Křivoklátsko, 14:30 hodin Velké lesní stopování, 18:30 hodin večeře vlastní nebo v restauraci, 20:00 hodin řešení úkolů od Křivoklátského skřítka.
Druhý den v 8:00 hodin snídaně (možno objednat pečivo), v 9:00 hodin Expozice Lesy kolem nás v IVS Lesy, v 9:30 hodin NS Brdatka s pracovními listy, ve 13:00 hodin oběd v restauraci ve Zbečně. Od 14:00 hodin prohlídka Hamousova statku, ve 14:30 hodin výstava v Galerii Správy CHKO, v 15:36 hodin odjezd vlakem na Křivoklát. V 18:00 hodin večeře v restauraci, ve 20:00 hodin řešení úkolů od Křivoklátského skřítka.
Třetí den v 8:00 hodin snídaně (možno objednat pečivo), v 9 hodin předání pokojů, v 10:00 hodin prohlídka hradu Křivoklát, v 11:30 hodin oběd v Hradní krčmě, ve 12:15 hodin vyhodnocení pobytu, 12:51 hodin odjezd vlakem.
V ceně nezahrnuto: vstupné: Hrad (110 Kč pro 25 studentů, v případě menšího počtu 150 Kč, pedagog zdarma), Hamousův statek (30 Kč).
Návrh programu je možno individuálně měnit dle potřeb účastníků.
Křivoklátský skřítek 2. - čtyřdenní pobytový program
První den do 11:00 hod příjezd na Křivoklát, ubytování. 12:00 hodin oběd vlastní nebo v restauraci. Od 13:00 hod přednáška Poznejte CHKO Křivoklátsko, v 14:30 hodin Velké lesní stopování, 18:30 hodin večeře vlastní nebo v restauraci, 20:00 hodin řešení úkolů od Křivoklátského skřítka.
Druhý den v 8:00 hodin snídaně (možno objednat pečivo), v 9:00 hodin Expozice Lesy kolem nás v IVS Lesy, v 9:30 hodin NS Brdatka s pracovními listy, ve 13:00 hodin oběd v restauraci ve Zbečně. Od 14:00 hodin prohlídka Hamousova statku, ve 14:30 hodin výstava v Galerii Správy CHKO, v 15:36 hodin odjezd vlakem na Křivoklát. V 18:00 hodin večeře v restauraci, ve 20:00 hodin řešení úkolů od Křivoklátského skřítka.
Třetí den od 9:00 hodin Cesta do minulosti (autobus, exkurze PR Jezírka, naleziště kambrické fosilní fauny, Památník Joachima Barranda – doprovod zdarma – NPR Týřov a EVL Oupoř – Týřovský potok), 12:00 hodin oběd (možnost objednání v restauraci), 12:30 hodin pokračování exkurze, 15:00 hodin návrat do IS, 16:00 hodin návštěva Rekreačně naučného areálu, 18:00 hodin večeře v restauraci, ve 20:00 hodin řešení úkolů od Křivoklátského skřítka Čtvrtý den v 8:00 hodin snídaně (možno objednat pečivo), v 9 hodin předání pokojů, v 10:00 hodin prohlídka hradu Křivoklát, v 11:30 hodin oběd v Hradní krčmě, ve 12:15 hodin vyhodnocení pobytu, 12:51 hodin odjezd vlakem.
V ceně nezahrnuto: autobus (cca 2 300 – 2 700Kč), vstupné: Hrad (110 Kč pro 25 studentů, v případě menšího počtu 150 Kč), Hamousův statek (30 Kč), Muzeum J. Barranda (10 Kč)
Návrh programu je možno individuálně měnit dle potřeb účastníků.
Křivoklátský skřítek 3. - pětidenní pobytový program
První den do 11:00 hod příjezd na Křivoklát, ubytování. 12:00 hodin oběd vlastní nebo v restauraci. Od 13:00 hodin přednáška Poznejte CHKO Křivoklátsko, 14:30 hodin Velké lesní stopování, 18:30 hodin večeře vlastní nebo v restauraci, 20:00 hodin řešení úkolů od Křivoklátského skřítka.
Druhý den v 8:00 hodin snídaně (možno objednat pečivo), v 9:00 hodin Expozice Lesy kolem nás v IVS Lesy, v 9:30 hodin NS Brdatka s pracovními listy, ve 13:00 hodin oběd v restauraci ve Zbečně. Od 14:00 hodin prohlídka Hamousova statku, ve 14:30 hodin výstava v Galerii Správy CHKO, v 15:36 hodin odjezd vlakem na Křivoklát. V 18:00 hodin večeře v restauraci, ve 20:00 hodin řešení úkolů od Křivoklátského skřítka.
Třetí den od 9:00 hodin Cesta do minulosti (autobus, exkurze PR Jezírka, naleziště kambrické fosilní fauny, Památník Joachima Barranda – doprovod zdarma – NPR Týřov a EVL Oupoř – Týřovský potok), 12:00 hodin oběd (možnost objednání v restauraci], 12:30 hodin pokračování exkurze, 15:00 hodin návrat do IS, 16:00 hodin návštěva Rekreačně naučného areálu, 18:00 hodin večeře v restauraci, ve 20:00 hodin řešení úkolů od Křivoklátského skřítka.
Čtvrtý den v 8:00 hodin snídaně (možno objednat pečivo), v 9:00 hodin PR U Eremita s pracovními listy, v 18:00 hodin večeře v restauraci, ve 20:00 hodin řešení úkolů od Křivoklátského skřítka.
Pátý den v 8:00 hodin snídaně (možno objednat pečivo), v 9 hodin předání pokojů, v 10:00 hodin prohlídka hradu Křivoklát, v 11:30 hodin oběd v Hradní krčmě, ve 12:15 hodin vyhodnocení pobytu, 12:51 hodin odjezd vlakem.
V ceně nezahrnuto: autobus (cca 2 300 – 2 600 Kč), vstupné: Hrad (110 Kč pro 25 studentů, v případě menšího počtu 150 Kč), Hamousův statek (30 Kč), Muzeum J. Barranda (10 Kč). Doprovod: odborný lektor ve vybraných částech programu. Návrh programu je možno individuálně měnit dle potřeb účastníků.

Ministerstvo pro místní rozvoj
Webové stránky byly vytvořeny v rámci projektu Ministerstva pro místní rozvoj „Ekopobyt – propagace sítě pobytových ekocenter“.