Budovu centra ekologické výchovy Kladno postavilo jako nízkoenergetický dům Statutární město Kladno v roce 2010. Od té doby v ní působí Naučné středisko ekologické výchovy KladnoČabárna, o. p.s. Budova se nachází mezi Kladnem a Brandýskem u osady Čabárna. Středisko nabízí ubytování pro 30 dětí a tři pedagogy. Přiléhá k němu sad se starými odrůdami, prostor pro vyžití dětí doplněný prolézačkami, altánem, vrbovým domečkem a týpí. Nově je v okolí vybudována naučná stezka věnující se ochraně biodiverzity.

Nabízíme programy pro MŠ, ZŠ a SŠ nejen pro ubytované, ale i půldenní programy pro další školy.

Pravidelně pořádáme akce pro širokou veřejnost i odborné semináře. Nabízíme také zájmové kroužky pro děti i dospělé. Veškeré naše aktivity jsou zaměřené na poznávání přírody, biodiverzitu, ochranu přírody a na vzájemné vazby a vztahy člověka k přírodě.

cílové skupiny: MŠ,ZŠ 1. i 2. stupeň, SŠ
název: Naučné středisko ekologické výchovy Kladno – Čabárna, o. p. s.
adresa: Olšany 220, Brandýsek, 273 41 CEV Kladno, Olšany 220, Brandýsek
telefon: +420 605 074 610
email: ludek.hora@nsev-kladno.cz
web: www.nsev-kladno.cz
nabídka programů: ZDE
ceník: ZDE
obsazenost termínů: http://www.nsev-kladno.cz/objednavkovy-kalendar/


Programy pro MŠ:
Cena: 70 Kč za celodenní program
Termín: září – červen
Pobytový program je sestaven z půldenních programů pro MŠ dle vašeho výběru a ze speciálních odpoledních programů. Přehled a podrobnosti naleznete na http://www.nsev-kladno.cz/nabizime/nabidka-pro-skoly/pobyty/pobytove-programy/
Programy pro ZŠ:
Cena: 70 Kč za celodenní program
Termín: září – červen
Pobytový program je sestaven z půldenního dopoledního programu dle vašeho výběru a ze speciálních odpoledních programů. Přehled a podrobnosti naleznete na http://www.nsev-kladno.cz/nabizime/nabidka-pro-skoly/pobyty/pobytove-programy/

Ministerstvo pro místní rozvoj
Webové stránky byly vytvořeny v rámci projektu Ministerstva pro místní rozvoj „Ekopobyt – propagace sítě pobytových ekocenter“.