Středisko ekologické výchovy Švagrov se nachází v CHKO Jeseníky, uprostřed lesa, 1,5 km od poslední chalupy. Budova a vybavení je v přírodním stylu, středisko funguje na principech udržitelného rozvoje − biologická čistička odpadních vod, pitná voda z vlastního vrtu, regionální dodavatelé surovin, vytápění z obnovitelných zdrojů…

Ubytovací kapacita je 50 lůžek. Chloubou interiéru je kromě sálu „Včelín“ (kapacita až 100 osob) i vybavená artdílna s množstvím pomůcek pro lidová řemesla. V blízkosti budovy se nachází stateček s domácími zvířaty a také „Učebna v lese“. V rámci programů využíváme jezírko na pozorování života obojživelníků, broukoviště a hadoviště. SEV Švagrov je také výchozím místem naučné lesní ekostezky. Pobytové programy jsou připraveny pro všechny věkové kategorie, tedy žáky MŠ, ZŠ i SŠ. Využíváme především úžasný potenciál horského lesa, přirozeného prostředí chalupy a práce kolem ní. Program sestavujeme dle požadavků pedagogů a přizpůsobujeme věku a schopnostem dětí.

Středisko je v provozu od r. 2013 a jeho stavba byla spolufinancována Evropskou unií − Evropským fondem pro regionální rozvoj a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci OPŽP.

cílové skupiny: MŠ, ZŠ 1.a 2.stupeň, rodiče s dětmi
název: Středisko volného času a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků DORIS Šumperk, Středisko ekologické výchovy Švagrov
adresa: Vernířovice 172, 78815 SEV Švagrov Vernířovice 172
telefon: +420 725 072 335
email: svagrov@doris.cz
web: www.svagrov.doris.cz
nabídka programů: ZDE
ceník: ZDE
obsazenost termínů: svagrov@doris.czMinisterstvo pro místní rozvoj
Webové stránky byly vytvořeny v rámci projektu Ministerstva pro místní rozvoj „Ekopobyt – propagace sítě pobytových ekocenter“.