Sluňákov je pobytové středisko poblíž Olomouce s kapacitou 45 lůžek a se třemi učebnami. Sídlí v moderní nízkoenergetické budově, která byla oceněna Grand Prix za architekturu. Daleko zajímavější věci než v budově může ovšem člověk zažít v těsném okolí Sluňákova – v areálu Domu přírody Litovelského Pomoraví. Je to poetické místo, které odkrývá díla umělců (Rajská zahrada Františka Skály, Sluneční hora Miloše Šejna, Lesní chrám Miloše Fekara…) i překvapivá přírodní zákoutí. Areál využíváme pro výuku v rámci pobytů velmi často.

Nabízíme pobytové programy na 3−5 dní pro žáky MŠ, ZŠ i SŠ. Pobyty jsou vždy propojené motivační linkou (příběhem), který provází žáky celou dobu. O prázdninách a víkendech nebo mimo výukovou sezonu (podzim, zima, brzké jaro) lze prostory využít pro pořádání vlastních akcí – semináře, konference, ubytování soukromých nebo organizovaných skupin, oslavy, svatby atd. 

Centrum bylo otevřeno v roce 2007. Podpora stavby budovy: SFŽP. Podpora výstavby areálu: Fond pro regionální rozvoj v rámci OPŽP, SFŽP a AOPK ČR.

cílové skupiny: MŠ, ZŠ (1. stupeň), ZŠ (2. stupeň), SŠ
název: Sluňákov – centrum ekologických aktivit města Olomouce, o. p. s.
adresa: Skrbeňská 70, 783 35 Horka nad Moravou (5 km od Olomouce)
telefon: +420 585 154 881
email: romana.palkova@slunakov.cz
web: www.slunakov.cz
nabídka programů: ZDE
ceník: ZDE
obsazenost termínů: romana.palkova@slunakov.cz


Příroda jako dům
Cena: 1 970 Kč
Termín: březen – listopad
1. stupeň ZŠ: Pětidenní pobytový program je zaměřen na bližší poznání základních typů ekosystémů, ve kterých žijeme. V průběhu dní projdeme loukou, lesem, rybníkem a krajinou, dozvíme se něco o jejích přirozených obyvatelích i o tom jaký vliv na ně máme my – lidé. Většinu času strávíme venku, řadu věcí si přímo osaháme například při výrobě různých věcí s přírodních materiálů, ale i formou nejrůznějších her. – předměty: prvouka, přírodověda, vlastivěda, tělesná výchova, výtvarná výchova – vzdělávací oblasti: Člověk a jeho svět – průřezová témata: Osobnostní a sociální výchova, Environmentální výchova.
Bobří putování
Cena: 1 970 Kč
Termín: březen – listopad
3. – 5. ročník ZŠ: Děti se vydají na cestu s bobřím mládětem. Po cestě poznávají a učí se řadu nového o světě kolem nich (o vodě a jejich obyvatelích, o lese, o Slunci a o hvězdách) a potkají i kamarády, kteří jim budou vyprávět, jak se žije dětem na druhé straně světa. Na závěr snad doputujeme až k vhodnému místu, kde společně postavíme bobří hrad, místo pro nový život malého bobříka.
Zelený ostrov
Cena: 1 970 Kč
Termín: březen – listopad
1. stupeň ZŠ: Týden je rozdělen do několika částí (výukových bloků), které symbolizují fáze postupného návratu života na ostrov zničený výbuchem sopky. V první části věnujeme semínkám a následně rostlinám. Třetí blok je věnován drobným živočichům. Později se na ostrov dostávají lidé a v závěru společně s žáky přemýšlíme, jaká bude budoucnost ostrova. Předměty: prvouka, přírodověda, vlastivěda, tělesná výchova, výtvarná výchova. Vzdělávací oblasti: Člověk a jeho svět. Průřezová témata: Osobnostní a sociální výchova, Environmentální výchova.
Sedm barev duhy
Cena: 1 970 Kč nebo 2 050 Kč
Termín: březen – listopad
2. stupeň ZŠ: Jednotlivé barvy duhy se prolínají stejně jako všechny součásti přírodního světa a světa lidí. Projekt postupuje od osobního, vnitřního přes vztahy mezi žáky, ve třídě a škole až po globální pohled na svět a jeho problémy. Postupujeme od barvy s nejkratší vlnovou délkou (fialová) k barvě s nejdelší vlnovou délkou (červená). Začínáme fialovou barvou - osobnostní a sociální výchova. Indigová barva uvozuje téma poznání místa, kde žiju (nízkoenergetická budova Sluňákova), modrá barva nás seznamuje s tématem vody (hydrobiologie, pokusy s vodou), zelená barva se nás přivádí k listům rostlin, k fotosyntéze, k práci s listy jako uměleckými předměty. Žlutá barva se věnuje poznání středně vzdáleného okolí (výlet do okolních lužních lesů v CHKLO Litovelské Pomoraví), s oranžovou barvou vyrážíme do světa a cestuje společně s mobilním telefonem. Červená barva nás přivádí do vzdálených zemí a navozuje otázku, jak se žije lidem v jiných částech světa? Všechny barvy duhy nás vedou k vnímání sebe jako součásti světa. – předměty: přírodopis, zeměpis, občanská nauka, výtvarná výchova, tělesná výchova – vzdělávací oblasti: Člověk a příroda, Člověk a společnost. – průřezová témata: Environmentální výchova, Osobnostní a sociální výchova, Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech.
Třídenní pobyt pro 2. stupeň ZŠ a SŠ
Cena: 1 080 Kč
Termín: březen – listopad
2. stupeň ZŠ, SŠ: Seznámení s technologiemi v nízkoenergetické budově, simulační hra, pěší nebo cyklistická exkurze do Litovelského Pomoraví, hydrobiologické praktikum nebo test šetrného spotřebitele. To vše se vejde do třídenního pobytu na Sluňákově. Předměty: přírodopis, biologie, zeměpis, občanská nauka, tělesná výchova. Vzdělávací oblasti: Člověk a příroda, Člověk a společnost. Průřezová témata: Osobnostní a sociální výchova, Environmentální výchova, Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech.

Ministerstvo pro místní rozvoj
Webové stránky byly vytvořeny v rámci projektu Ministerstva pro místní rozvoj „Ekopobyt – propagace sítě pobytových ekocenter“.