Opravdu intenzivní terénní přírodověda v každém ročním období a kouzlo historické budovy, to je pracoviště Lipky Rychta. Najdete nás na Drahanské vrchovině, téměř uprostřed jedinečného Moravského krasu. Nabízíme především pobytové ekologické výukové programy, školy v přírodě zaměřené na terénní přírodovědu, environmentalistiku, mezipředmětové vazby a souvislosti – vše pro žáky SŠ a ZŠ od 4. ročníku výše. Pro školy pořádáme i jednodenní projektové dny, terénní vlastivědné exkurze či krajské kolo Ekologické olympiády. Děti i středoškoláci se s námi mohou vypravit na tábor či víkendovku. Věnujeme se také vzdělávání pedagogů i provozních zaměstnanců. Neziskovkám a organizovaným skupinám nabízíme zázemí budovy Rychty pro vlastní pobytové akce. Ve své práci nejsme žádným nováčkem. Jsme tu pro vás už od roku 2002.

cílové skupiny: ZŠ (od 4. ročníku výše), SŠ
název: Lipka – školské zařízení pro environmentální vzdělávání Brno, příspěvková organizace, pracoviště Rychta
adresa: Krásensko 76, Drnovice, 683 04 Krásensko, horní strana návsi
telefon: +420 517 385 429
email: rychta@lipka.cz
web: www.lipka.cz/rychta
nabídka programů: ZDE
ceník: ZDE
obsazenost termínů: rychta@lipka.cz


Příroda naostro
Termín:březen – říjen
Určeno: 6. – 9. ročník ZŠ, SŠ
Týden je zaměřen na praktickou biologii a ekologii. Jeho těžištěm je terénní práce, praktická pozorování ve vybrané lokalitě a badatelská výuka. Žáci si vytváří vlastní výzkumnou otázku a hypotézu, navrhují vlastní postup výzkumu, sbírají data, analyzují je, interpretují a snaží se jim porozumět.
Člověk vs. Divočina
Termín:duben – září
Určeno: 8. – 9. ročník ZŠ, SŠ
V tomto opravdu terénním pobytovém týdnu žáci zažijí dobrodružství v „divočině“, kde stráví noc. Pomocí různých přírodovědných terénních pomůcek a metod porovnají biodiverzitu kulturní a přírodě bližší krajiny. Žáci budou pracovat ve skupinách, ve kterých nejen splní zadané úkoly, ale svou práci si i naplánují, rozdělují a budou řídit.
Týden pro udržitelný život
Termín: listopad – březen
Určeno: 8. – 9. ročník ZŠ, SŠ
Žáci se seznámí se vztahem člověka a životního prostředí v širším slova smyslu. Budeme se zabývat šetrným zacházením s přírodními zdroji, ekologickým stavitelstvím a dalšími aspekty udržitelnosti v praktickém životě. Vrcholem týdne je mezipředmětově orientovaný projekt „Ekodům“.
Jak přežít dobu ledovou?!
Termín: listopad – březen
Určeno: 4. – 7. ročník ZŠ
Týden nabízí mezipředmětovou terénní a projektovou výuku i zážitky. Vraťte se s námi v čase a podnikněte výpravu do doby ledové, doby lovců sobů a koní. Vyzkoušíme, jak se pohybovat v přírodě i v náročnějších podmínkách, jak těžké je zvládnout některé pravěké techniky či jak závislí jsme na přírodě. Zjistíme, co musíme vědět o přírodních procesech a zdrojích, abychom přežili. Žáci vypátrají adaptace rostlin a živočichů k přečkání zimního období, procvičí si praktické přírodovědné dovednosti, práci s literaturou i prezentaci výsledků své práce před ostatními. Za příznivých sněhových podmínek vyrazíme do terénu i na sněžnicích.
Živly naživo
Termín: listopad – březen
Určeno: 4. – 6. ročník ZŠ
Pobyt je připraven pro zimní období, kdy velká část programů probíhá v teple Rychty. Žáci se budou během týdne zabývat jednotlivými živly – jejich úkolem bude získat zpět sílu, kterou živlům sebral zákeřný Chaos. S vodou, vzduchem, zemí i ohněm se žáci seznámí formou badatelské výuky a rukodělných činností. Praktickým použitím mezipředmětových dovedností porozumí přírodě v širších souvislostech. Přijeďte za námi bádat a zkoumat, pozorovat půdní živočichy, nastražit fotopasti, stopovat, vyrábět a hrát si.
Kouzlo Vánoc
Termín: listopad – prosinec
Určeno: 4. – 5. ročník ZŠ
Zákeřný Chaos ukradl našim kamarádům živlům kouzlo Vánoc. Jak je nyní oslaví? Tento pobytový program je určen pro zimní období od sv. Martina až po Vánoční svátky. Žáci se během týdne se čtyřmi živly blíže seznámí pomocí pokusů a bádání a pomohou jim Vánoce zachránit. Program provází rukodělné činnosti zaměřené na tradice a předvánoční zvyky. Jedná se o upravený osvědčený pobytový program Živly naživo.
Za jeden provaz
Termín: září – prosinec
Určeno: 1. ročník SŠ
Adaptační a stmelovací třídenní pobytový program. Těžištěm je simulační hra, ve které se z žáků stávají investigativní žurnalisté. Ti postupným pátráním odhalují, kdo stojí za machinacemi s pozemky a dalšími nekalostmi. Samostatné i skupinové aktivity pomáhají žákům poznat sebe, spolužáky i učitele.

Ministerstvo pro místní rozvoj
Webové stránky byly vytvořeny v rámci projektu Ministerstva pro místní rozvoj „Ekopobyt – propagace sítě pobytových ekocenter“.