Opravdu intenzivní terénní přírodověda v každém ročním období a kouzlo historické budovy, to je pracoviště Lipky Rychta. Najdete nás na Drahanské vrchovině, téměř uprostřed jedinečného Moravského krasu. Nabízíme především pobytové ekologické výukové programy, školy v přírodě zaměřené na terénní přírodovědu, environmentalistiku, mezipředmětové vazby a souvislosti – vše pro žáky SŠ a ZŠ od 4. ročníku výše. Pro školy pořádáme i jednodenní projektové dny, terénní vlastivědné exkurze či krajské kolo Ekologické olympiády. Děti i středoškoláci se s námi mohou vypravit na tábor či víkendovku. Věnujeme se také vzdělávání pedagogů i provozních zaměstnanců. Neziskovkám a organizovaným skupinám nabízíme zázemí budovy Rychty pro vlastní pobytové akce. Ve své práci nejsme žádným nováčkem. Jsme tu pro vás už od roku 2002.

cílové skupiny: ZŠ (od 4. ročníku výše), SŠ
název: Lipka – školské zařízení pro environmentální vzdělávání Brno, příspěvková organizace, pracoviště Rychta
adresa: Krásensko 76, Drnovice, 683 04 Krásensko, horní strana návsi
telefon: +420 517 385 429
email: rychta@lipka.cz
web: www.lipka.cz/rychta
nabídka programů: ZDE
ceník: ZDE
obsazenost termínů: rychta@lipka.cz


Zimní přírodou
Termín: listopad – březen
Určeno: 4. – 7. ročník ZŠ
Mezipředmětová výuka, terénní a projektová výuka, zážitková pedagogika, místně zakotvená výuka. Vraťte se s námi v čase a podnikněte výpravu do doby ledové, doby lovců sobů a koní. Společně si vyzkoušíme, jak se pohybovat v přírodě i v náročnějších podmínkách, jak těžké je vyrobit zbraně a lovit s nimi či jak závislí jsme na přírodě. Zjistíme, co o přírodních procesech a zdrojích musíme vědět, abychom přežili. Za příznivých sněhových podmínek využijeme i sněžnice. Vypátráme adaptace rostlin a živočichů k přečkání zimy.
Příroda naostro
Určeno: 6. – 9. ročník ZŠ, SŠ
Terénní a projektová výuka, badatelská metoda, zážitková pedagogika, místně zakotvená výuka. Program je zaměřen na praktickou biologii a ekologii. Jeho těžištěm je terénní práce, praktická pozorování na vybrané lokalitě badatelská metoda a projektová výuka – žáci sbírají data, analyzují je a interpretují a snaží se jim porozumět. Na závěr představují svoji práci na konferenci, kde na základě získaných informací navrhují možná zlepšení stavu míst z hlediska environmentálního, ekonomického a sociálního.
Týden pro udržitelný život
Termín: listopad – březen
Určeno:8. – 9. ročník ZŠ, SŠ
Mezipředmětová výuka, projektová výuka, simulační hry. Žáci se seznámí se vztahem člověka a životního prostředí v širším slova smyslu. Budeme zkoumat obnovitelné zdroje energií, zacházení s přírodními zdroji, nízkoenergetické a ekologické stavitelství a mnohé další aspekty udržitelného života. Vrcholem týdne bude mezipředmětově orientovaný projekt Ekodům.
Zeměpis – brána do krajiny
Určeno: 8. – 9. ročník ZŠ, SŠ
Mezipředmětová výuka, terénní a projektová výuka, badatelská metoda, místně zakotvená výuka, simulační hry. Na modelu Drahanské vrchoviny prostudujeme regionální vazby i historii vývoje krajiny a společnosti. Těžištěm kurzu je terénní a projektová výuka, při níž žáci postupují výzkumnou metodou a využívají přitom současné i historické mapové podklady a technologie GIS i GPS. Kurz rozvíjí geografické myšlení žáků.
Živly naživo
Určeno: 4. – 6. ročník ZŠ
Termín: listopad – březen
Mezipředmětová výuka, badatelská metoda, řemesla, zážitková pedagogika. Pobyt je připraven pro zimní období, kdy velká část programů probíhá v teple Rychty. Žáci se budou během týdne zabývat jednotlivými živly – jejich úkolem bude vrátit živlům sílu, kterou jim sebral zákeřný Chaos. Se čtyřmi živly se žáci seznámí formou badatelské výuky a tradičních řemesel. Praktickým použitím mezipředmětových dovedností porozumí přírodě v širších souvislostech. Přijeďte za námi bádat a zkoumat, pozorovat půdní živočichy, nastražit fotopasti, stopovat, vyrábět, hrát si…
Modulový kurz
Určeno: 4. – 9. ročník ZŠ, SŠ
Pobyt je sestavený podle přání učitele z nabízených programů. Cena programu je o 10% vyšší.

Ministerstvo pro místní rozvoj
Webové stránky byly vytvořeny v rámci projektu Ministerstva pro místní rozvoj „Ekopobyt – propagace sítě pobytových ekocenter“.