Naší nejlepší učebnou je les. Noční stezka v lese. Odlov, zkoumání a určování živočichů v potoce. Mletí mouky a pečení chlebánků v peci. Hra na zvyšování biodiverzity v lese. Krmení ovcí. Kácení stromu v lese. Samostatná orientace v terénu a práce s fotoaparáty. Vyřezávání lžičky. Zkoumání vlastností vody a vodního režimu krajiny na modelech řek. To jsou příklady, co mohou děti prožít na pobytových programech Jezírka – pracoviště Lipky, otevřeného od roku 2004. Sídlí v krásných lesích na okraji Brna. Budovu obklopuje rozlehlá přírodní zahrada. Pobyty jsou určeny žákům 1.–6. ročníku ZŠ. Zažijí na nich pestrý program plný aktivit a her přímo v terénu, při kterých si osvojují nové poznatky a dovednosti a také odpovědné chování k přírodě. Velká část výuky probíhá v okolním lese. Využíváme i další biotopy – potok, jezírko, mokřad, louku nebo sad se včelstvem. V zimě zařazujeme činnosti s ručním nářadím – pilami, dláty apod. Součástí programu je i příprava vlastního jídla – např. pečení vánočky či jablek v karamelu na ohni. Žáci obvykle pracují na řešení různých úkolů ve skupinách pod vedením lektora. Klademe důraz na hledání souvislostí a nalézání vlastních odpovědí a také na podporu dobrých vztahů ve skupině.

cílové skupiny: 1. - 6. třída ZŠ
název: Lipka – školské zařízení pro environmentální vzdělávání Brno, příspěvková organizace, pracoviště Jezírko
adresa: č. p. 97, 644 00 Brno - Soběšice
telefon: +420 545 228 569
email: jezirko@lipka.cz
web: www.lipka.cz/jezirko
nabídka programů: ZDE
ceník: ZDE
obsazenost termínů: jezirko@lipka.cz, +420 545 228 567


Obecné informace:
Pobytové programy probíhají na Jezírku celoročně. Programy jsou vhodné pro skupiny od 15 do 32 žáků. Nižší či vyšší počty je nutno konzultovat předem. Při počtu žáku od 15 do 24 nabízíme pobyt (ubytování, strava, program) zdarma pro jednoho učitele, při počtu 25 a více žáků pro dva učitele. Nabízíme tři časové varianty pobytového programu.
1. varianta
Cena: 1 600 Kč / žák
Pobyt začíná ubytováním v pondělí v 11:00 hodin před obědem a končí odjezdem ve čtvrtek v 13:00 hodin. Výuka zajištěná našimi lektory je rozvržena takto: pondělí 14:00 – 21:00 hodin, úterý 8:30 – 18:00 hodin, středa 8:30 – 17:00 hodin, čtvrtek 8:30 – 12:00 hodin.
2. varianta
Cena: 1 950 Kč / žák
Pobyt začíná ubytováním v pondělí v 11:00 hodin před obědem a končí odjezdem v pátek v 13:00 hodin. Výuka zajištěná našimi lektory je rozvržena takto: pondělí 14:00 – 21:00 hodin, úterý 8:30 – 18:00 hodin, středa 8:30 – 17:00 hodin, čtvrtek 8:30 – 12:00 hodin.
3. varianta
Cena:1 950 Kč / žák
Pobyt začíná ubytováním v pondělí v 11:00 hodin před obědem a končí odjezdem v pátek v 13:00 hodin. Výuka zajištěná našimi lektory je rozvržena takto: pondělí 14:00 – 21:00 hodin, úterý 8:30 – 17:00 hodin, středa 8:30 – 12:00 hodin, čtvrtek 8:30 – 12:00 hodin, pátek 8:30 – 12:00 hodin.
Nabídka pobytových ekologických výukových programů:
Co se děje v lese
Termín: jaro, léto, podzim
Během pobytu žáci nahlédnou do nejrůznějších dějů probíhajících v lese. Vyzkoušejí si roli vědců při botanickém i zoologickém průzkumu a prozkoumají, k čemu les slouží. Odhalí vztahy a vazby v lesním ekosystému a zjistí, co se stane, když dojde k jejich narušení.
Voda – pramen života
Termín: jaro, léto, podzim
V průběhu pobytu získají žáci přehled o měnících se ekologických podmínkách vodního prostředí a prozkoumají působení člověka na vodu v krajině. Vydají se po stopách potůčku, sami si vyloví a určí vodní živočichy vázané na stojaté i tekoucí vody.
Kdo nespí, nezaspí
Termín: zima
Jaká jsou tajemství zimního lesa? Která zvířata můžeme sledovat, i když je všude sníh a mráz? Během pobytu se zaměříme na děje probíhající v přírodě v zimě. Žáky čeká stopování zvířat, práce se dřevem a vaření na ohni.
Od Martina do Tří králů
Termín: podzim, zima
Pojďme se společně připravit na Vánoce! Během pobytu budou mít žáci příležitost zažít radost z vlastnoručně vyrobeného dárku, vyzkouší si práci se dřevem, uvaří tradiční pokrm a upečou cukroví. Během programu jsou rovněž zařazeny pohybové aktivity v přírodě a hry podporující spolupráci. Celý pobyt bude motivován putováním mudrců za hvězdou.
Zakletý les
Termín: jaro, léto, podzim
Formou pohádkového příběhu, her i vlastního zkoumání žáci objeví zákonitosti přírody a vracejí do vysušeného lesa vodu. Čeká je výlet spojený s dorozumíváním zvířat, zkoumáním drobných živočichů v lesní hrabance, tvořivé a pohybové aktivity a pečení chlebíků v peci nebo na ohni.
Tajemství staré hájenky
Termín: zima
Programem vás provede hajný, se kterým žáci objeví různá tajemství lesa. Během programu si žáci vyřežou dřevěnou lžíci, budou sledovat kácení stromu v lese a dřevo zpracují na topení v peci, ve které si upečou slané a sladké koláče. Nastraží fotopast, pomocí které budou sledovat život v lese.

Ministerstvo pro místní rozvoj
Webové stránky byly vytvořeny v rámci projektu Ministerstva pro místní rozvoj „Ekopobyt – propagace sítě pobytových ekocenter“.