Mezinárodní environmentální vzdělávací, poradenské a informační středisko ochrany vod (MEVPIS) je pracovištěm Fakulty rybářství a ochrany vod Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích a sídlí v jihočeských Vodňanech, v atraktivní lokalitě v těsné blízkosti rybníků a řeky Blanice. Sousedí s dětským hřištěm Cesta úhoře a výukovým pavilonem a disponuje možností navštívit laboratoře a unikátní rybochovná pracoviště.

Středisko zahájilo činnost v roce 2014, vzniklo rekonstrukcí (z prostředků MŽP – OPŽP) bývalého mlýna a moderní, nízkoenergetická budova si zachovává jeho původní ráz. Má bezbariérový přístup. Ubytovací kapacita je 35 osob, v interiéru se nalézá velký přednáškový sál a dvě učebny. Zajišťujeme i stravování účastníků akcí. Středisko nabízí jednodenní i vícedenní pobytové environmentální vzdělávací programy pro skupiny dětí od mateřských škol po školy střední, programy pro děti a dospělé s mentálním, fyzickým
či kombinovaným handicapem. Realizujeme vzdělávací akce pro laickou a odbornou veřejnost. 

Programy jsou primárně zaměřené na téma vody, vodních živočichů a ochrany vodního prostředí (například raci, sladkovodní ryby, jeseteři či fungování vodních ekosystémů) a vycházejí z principů zážitkové a projektové pedagogiky.

cílové skupiny: MŠ, ZŠ, SŠ, praktické školy, hendikepovaní, rodiče s dětmi, další skupiny
název: Mezinárodní environmentální vzdělávací, poradenské a informační středisko ochrany vod Vodňany (MEVPIS)
adresa: Na Valše 207, 389 01 Vodňany
telefon: +420 602 390 634
email: plachtova@frov.jcu.cz
web: www.mevpis.cz
nabídka programů: ZDE
ceník: ZDE
obsazenost termínů: http://www.mevpis.cz/cs/kontaktyMinisterstvo pro místní rozvoj
Webové stránky byly vytvořeny v rámci projektu Ministerstva pro místní rozvoj „Ekopobyt – propagace sítě pobytových ekocenter“.