Envicentrum PROUD funguje jako pobytové středisko environmentálního vzdělávání v Plzeňském kraji od roku 2015. Je součástí Domu dětí a mládeže v Horažďovicích a společně se sesterským pracovištěm, Přírodovědnou stanicí, slouží školním kolektivům, pedagogům i široké veřejnosti jako místo pro vzdělávání, setkávání, inspiraci i přeshraniční spolupráci.

Hlavní náplní PROUDu jsou vícedenní pobytové kurzy pro třídy z 1. i 2. stupně ZŠ a SŠ, jejichž červenou nití je řeka Otava, historie i kulturní krajina Prácheňska. Vedle pobytů realizuje PROUD terénní exkurze Pošumavím a jednodenní výukové programy především pro 2. stupeň ZŠ a SŠ zatímco Přírodovědná stanice nabízí širokou paletu jednodenních výukových programů pro 1. stupeň ZŠ a MŠ. 

PROUD stojí na soutoku mlýnského náhonu a řeky Otavy v blízkosti historického jádra městečka Horažďovice. Budova mlýna z 16. století prošla zásadní rekonstrukcí zásluhou podpory z OP Cíl 3 (ČR − Bavorsko) a díky tomu v sobě dnes spojuje slavnou minulost (vodní elektrárna od Františka Křižíka) s technologickými novinkami (tepelná čerpadla, do budoucna obnovení malé vodní elektrárny). PROUD je částečně bezbariérový (přízemí), disponuje vlastní kuchyní, ubytovací kapacitou až 31 lůžek, dvěma učebnami s odborným vybavením i venkovním zázemím pro outdoorové a sportovní aktivity.

cílové skupiny: ZŠ, SŠ, rodiny s dětmi, NNO
název: Envicentrum PROUD, Horažďovice
adresa: Nábřežní 283, 341 01 Horažďovice
telefon: +420 376 382 149
email: envicentrum.ddm@gmail.com
web: www.envicentrum.eu
nabídka programů: ZDE
ceník: ZDE
obsazenost termínů: pollak.ddm@gmail.com, telefon +420 606 880 502Ministerstvo pro místní rozvoj
Webové stránky byly vytvořeny v rámci projektu Ministerstva pro místní rozvoj „Ekopobyt – propagace sítě pobytových ekocenter“.