Od r. 1994 pořádá pro žáky MŠ, ZŠ a SŠ týdenní výukové programy, možnost vzdělávání a poznávání Krkonoš nabízí i učitelům, studentům, pracovníkům úřadů, podniků či spolků a jednotlivým zájemcům. Hlavním sídlem je nově zrekonstruovaná barokní fara aneb Dům Obnovy Tradic, Ekologie a Kultury – DOTEK − jedinečné spojení záchrany kulturní památky a ekologicky šetrného provozu (místní materiály, vytápění biomasou a sluncem, rekuperace). Je tu návštěvnické centrum a obchůdek s místními výrobky, hravá expozice „Jak žít a přežít v přírodě“, loutkové divadlo, řemeslné dílny, seminární místnosti, klubovna, knihovna, kuchyně vařící zdravě z místních potravin, zahrada se starými plodinami, ovocnými odrůdami a domácími zvířaty. Sousední 450 letá lípa a renesanční kostel (nejstarší stavba východních Krkonoš) dotváří pozoruhodný celek s výrazným geniem loci. Další prostory má SEVER v nedaleké architektonicky zdařilé budově školy. Každý z objektů pojme školní třídu, dohromady slouží jako zázemí i pro větší akce. Služby SEVERu získaly prestižní evropskou i českou ekoznačku Ecolabel / Ekologicky šetrná služba. Vzdělávací programy jsou založeny na 5P: prožitku, praktické činnosti, participaci, přímém kontaktu s přírodou, propojení různých oborů.

cílové skupiny: MŠ, ZŠ (1. stupeň, 2. stupeň), SŠ, VŠ, učitelé, veřejná správa, NNO, podniky, kroužky a oddíly, rodiny s dětmi
název: Středisko ekologické výchovy SEVER Horní Maršov, o. p. s.
adresa: Horská 175, 542 26 Horní Maršov
telefon: +420 739 203 201
email: sever-hm@ekologickavychova.cz
web: www.sever.ekologickavychova.cz
nabídka programů: ZDE
ceník: ZDE
obsazenost termínů: sever-hm@ekologickavychova.cz, +420739203201


Vítejte v Krakonošově království
Cena: 1 960 Kč / žák
Termín: Celoročně
Délka pobytu: obvykle 5 dní.
Program je pojat jako procházka po Krkonoších s jednotlivými tematickými dny – např.: Den lidí, Den zvířat, Den lesa, Den starých Krkonoš apod. Žáci se v průběhu týdne potkávají s různými badatelskými úkoly (objevují jedinečnost krkonošské přírody, zkoumají zdravotní stav lesa), zahrají si zábavnou simulační hru (při které zjišťují, jak správně zacházet se společnými zdroji), poznají, co je welfare hospodářských zvířat a vyzkouší tradiční krkonošská řemesla.
SEVERUS aneb návštěva z budoucnosti
Cena: 1 960 Kč / žák
Termín: Celoročně
Délka pobytu: obvykle 5 dní.
Program je koncipovaný jako systematická práce na jednom zadání. Během prvního dne dostanou žáci za splněné týmové úkoly indicie, podle nichž naleznou vzkaz od budoucích generací. Celý týden pak pracují na tom, aby zjistili, jaký je současný stav místního prostředí a jak zabránit jeho zhoršování. Hledají řešení v osobní rovině (co mohu dělat pro přírodu já) i v rovině celospolečenské (jak by se měla chovat společnost a jak by se mělo zachovat lidstvo). Závěrečný večer žáci připravují vzkaz pro budoucí generace, který obsahuje jimi zjištěná fakta.
Týden pro udržitelný život aneb Člověk a prostředí
Cena: 1 960 Kč / žák
Termín: Celoročně
Délka pobytu: obvykle 5 dní.
Program začíná poznáváním mezilidských vztahů a fungování lidské společnosti (aktivity na stmelení skupiny, navození důvěry, komunikace, spolupráce apod.). Na tento blok navazuje praktický výzkum místní přírody a ekologických problémů v terénu. Od takto získaných konkrétních zkušeností jsou následně odvozena obecnější témata – postavení člověka v přírodě, propojenost ekonomiky a ochrany prostředí (udržitelný rozvoj), globální problémy a princip trvale udržitelného života. Závěrečný blok je věnován možnostem řešení ekologických problémů z hlediska jednotlivce i společnosti.
Organizační informace:
Dotovaná cena* za pětidenní pobyt (např. pondělí až pátek) s plným programem je 1 960 Kč na žáka (230 Kč ubytování na osobu/den + 190 Kč stravování osobu/den + 70 Kč program na osobu/den). Dále je účtován jednotný příplatek 50 Kč na osobu za použití ložního prádla. K dispozici je pět pokojů s kapacitou cca 30 lůžek. WC a koupelny jsou umístěny na společném patře. Využívána je také klubovna – výuková místnost s možností projektoru, notebooku a interaktivní tabule. Součástí je jídelna pro 30 osob. Ubytování v Domě Obnovy Tradic, Ekologie a Kultury – DOTEK (bývalá barokní fara v Horním Maršově) Dotovaná cena* za pětidenní pobyt (např. pondělí až pátek) s plným programem je 2 240 Kč na žáka (300 Kč ubytování na osobu/den + 190 Kč stravování osobu/den + 70 Kč program na osobu/den). K dispozici je sedm pokojů se základní kapacitou 27 lůžek (po dohodě možno navýšit přistýlkami). Každý pokoj má vlastní WC a koupelnu, dále výuková místnost, společenský sál, klubovna, tkalcovská dílna a černá kuchyně. Pedagogický doprovod neplatí program. Akce s počtem účastníků 14 a méně platí za program jako pro 15 osob. Na každých dovršených 15 žáků má 1 učitel ubytování zdarma – platí jen stravu. Snídaně, obědy a večeře jsou podávány ve vlastní kuchyni částečně v biokvalitě a s využitím místních potravin. Bufet a návštěvnické centrum nabízí drobný prodej občerstvení, pohledů, publikací, upomínkových předmětů a výrobků Fairtrade. *Cena programů pro děti je dotovaná – celkové náklady programu činí dle počtu účastníků 690 až 860 Kč na účastníka (např. při počtu 20 účastníků cca 740 Kč). Pokud má škola či jiný objednatel možnost získat vlastní příspěvek na pobytový program z grantu či jiných zdrojů, uvítáme úhradu těchto plných nákladů nebo jejich větší části.

Ministerstvo pro místní rozvoj
Webové stránky byly vytvořeny v rámci projektu Ministerstva pro místní rozvoj „Ekopobyt – propagace sítě pobytových ekocenter“.